EVS-EN 12209:2016
Akna- ja uksetarvikud. Mehaanilised lukukorpused ja vasturauad. Nõuded ja katsemeetodid.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 1303:2015

Akna- ja uksetarvikud. Lukusüdamikud. Nõuded ja katsemeetodid.

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Standardiseeria EVS 812
Ehitiste tuleohutust käsitlevad standardid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 16763:2017
Tuleohutuse ja valvesüsteemide teenused
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Standardiseeria EVS 62676
Turvarakenduseks paigaldatavaid videovalvesüsteeme käsitlevad standardid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Standardiseeria EVS-EN 54
Tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteeme käsitletavad standardid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN ISO 22300:2018
Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2018). 
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-ISO 31000:2018
Riskijuhtimine. Juhised.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 16082:2011
Airport and aviation security services.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 16747:2015
Maritime and port security services.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 50171:2021
Kesksed turvatoitesüsteemid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
STANDARDISEERIA EVS-EN 60839
Häire- ja elektroonilised turvasüsteemid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 50131-1:2006+A1+A2+A3:2020
Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 1: Üldnõuded
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 17483
Eraturvateenused. Esmatähtsa taristu kaitse.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS 871:2017
Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 1627:2021
Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Nõuded ja klassifikatsioon
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 14846:2008
Akna- ja uksetarvikud. Lukukorpused ja iselukustid. Elektromehaanilised lukukorpused ja lukuvastused. Nõuded ja katsemeetodid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS 932:2017
Ehitusprojekt
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 50518:2019+A1:2023
Monitoring and Alarm Receiving Centre
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS 919:2020
Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Täiendkoolituse standard
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa