EVS-EN 12209:2016
Akna- ja uksetarvikud. Mehaanilised lukukorpused ja vasturauad. Nõuded ja katsemeetodid.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 1303:2015

Akna- ja uksetarvikud. Lukusüdamikud. Nõuded ja katsemeetodid.

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Standardiseeria EVS 812
Ehitiste tuleohutust käsitlevad standardid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 16763:2017
Tuleohutuse ja valvesüsteemide teenused
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Standardiseeria EVS 62676
Turvarakenduseks paigaldatavaid videovalvesüsteeme käsitlevad standardid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Standardiseeria EVS-EN 54
Tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteeme käsitletavad standardid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN ISO 22300:2018
Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2018). 
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-ISO 31000:2018
Riskijuhtimine. Juhised.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 16082:2011
Airport and aviation security services.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 16747:2015
Maritime and port security services.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 50171:2021
Kesksed turvatoitesüsteemid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
STANDARDISEERIA EVS-EN 60839
Häire- ja elektroonilised turvasüsteemid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Standardiseeria EVS-EN 50131
Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 17483
Eraturvateenused. Esmatähtsa taristu kaitse.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS 871:2017
Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 1627:2021
Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Nõuded ja klassifikatsioon
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 14846:2008
Akna- ja uksetarvikud. Lukukorpused ja iselukustid. Elektromehaanilised lukukorpused ja lukuvastused. Nõuded ja katsemeetodid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS 932:2017
Ehitusprojekt
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS-EN 50518:2019+A1:2023
Monitoring and Alarm Receiving Centre
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
EVS 919:2020
Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Täiendkoolituse standard
Määruses kehtestatakse täienduskoolituse õppekava nõuded, täienduskoolituse läbimise ja selles osalemise kohta väljastatavate dokumentide nõuded ning täienduskoolituse õppekavarühmade loetelu.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa