Alates 01.07.2024 kehtib seoses uue turvategevuse seadusega jõustumisega uus Turvateenistuse kutseala kutsete andmise kord

Eesti Turvaettevõtete Liit on kinnitatud Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega (04.04.2023.a) kutseandjaks Turvateenistuse kutsevaldkonna kutsetele.
Alates 01.07.2024 jõustuva turvategevuse seaduse alusel kehtestatakse uuenenud turvateenistuja kutsestandardid:

Kuni 30.06.2024 viiakse kutseeksamid läbi seni kehtiva korra alusel.
Alates 01.07.2024 viiakse kutseeksamid läbi ainult uue Turvateenistuse kutsete andmise korra alusel.

Juhul kui täna turvateenistujana töötav isik vastab uue turvategevuse seadusega kehtestatud turvatöötaja kõrgendatud nõuetele, on võimalik seni väljastatud kutsed (Turvatöötaja I, Turvatöötaja II, Turvatöötaja, tase 3) alates 30.04.2024 VÕTA korra alusel ümber hinnata uueks tähtajaliseks kutseks Turvatöötaja, tase 4. Täpsem info VÕTA korra rakendamise kohta on leitav ETEL uudisvoost.

Kus toimuvad alates 01.07.2024 kutseeksamid? Kutseeksamid toimuvad Eesti Turvaettevõtete Liidu ruumides Tallinnas, Endla 16 ja regioonides eksami läbiviimiseks renditud ruumides.

Millal toimuvad kutseeksamid? Eksamid toimuvad igakuiselt. Lähima eksami kuupäeva leiad ETEL tegevuskalendrist.

Millised on kutseeksami tasud? Vastavalt Vara- ja isikukaitse kutsenõukogu otsusele on kinnitatud turvateenistuse valdkonnas Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasud

Kutse taotlemiseks dokumentide esitamine ja eksamile registreerimine
Eksamile saab registreeruda ja dokumendid esitada:
  • ETELi kodulehelt - ava kalendris soovitud eksami kuupäev ja täida seal toodud registreerimise ankeet
  • E-posti teel mariliis.auntock@etel.ee (digitaalselt allkirjastatud dokumendid koos valitud eksami kuupäevaga; lisainfo tel +372 5647 6055)
Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 2 nädalat enne kutsehindamise toimumise kuupäeva või kui eksamile on registreerunud maksimumarv kutse taotlejaid.

Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid
Valvetöötaja, tase 3
Turvatöötaja, tase 4
Turvajuht, tase 5

Kutse taastõendamine
Turvatöötaja, tase 4 ja Turvajuht, tase 5 kutsete taastõendamine toimub hiljemalt 6 kuu jooksul peale olemasoleva kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist