Alates 01.07.2024 kehtib seoses uue turvategevuse seadusega jõustumisega uus Turvateenistuse kutseala kutsete andmise kord

Eesti Turvaettevõtete Liit on kinnitatud Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega (04.04.2023.a) kutseandjaks Turvateenistuse kutsevaldkonna kutsetele.
Alates 01.07.2024 jõustuva turvategevuse seaduse alusel kehtestatakse uuenenud turvateenistuja kutsestandardid:

Alates 01.07.2024 viiakse kutseeksamid läbi ainult uue Turvateenistuse kutsete andmise korra alusel.

VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMINE KUTSE TAOTLEMISEL
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise eesmärk turvateenistuse valdkonnas on võimaldada 2004. kuni 2014. kehtinud turvatöötaja I ja turvatöötaja II kutsestandardite või 2014 kuni 30.06.2024 kehtinud turvatöötaja, tase 3 kutsestandardi alusel väljastatud tähtajatu kutse vastavuse hindamist alates 30.04.2024 väljastatavale turvatöötaja, tase 4 tähtajalisele kutsele. VÕTA hindamiskomisjoni ülesandeid täidab turvateenistuse kutsekomisjon.

Turvateenistuse valdkonna VÕTA kord
VÕTA taotlus dokumendite esitamisega
VÕTA taotlus tööandja õiendi alusel

Turvatöötaja, tase 4 VÕTA dokumentide menetlemise tasu on 25 EUR
Turvatöötaja, tase 4 VÕTA tööandja õiendi alusel tasu on 9 EUR
NB! Lisandub käibemaks 22%

Kus toimuvad alates 01.07.2024 kutseeksamid? Kutseeksamid toimuvad Eesti Turvaettevõtete Liidu ruumides Tallinnas, Endla 16 ja regioonides eksami läbiviimiseks renditud ruumides.

Millal toimuvad kutseeksamid? Eksamid toimuvad igakuiselt. Lähima eksami kuupäeva leiad ETEL tegevuskalendrist.

Millised on kutseeksami tasud? Vastavalt Vara- ja isikukaitse kutsenõukogu otsusele on kinnitatud turvateenistuse valdkonnas Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasud

Kutse taotlemiseks dokumentide esitamine ja eksamile registreerimine
Eksamile saab registreeruda ja dokumendid esitada:
  • ETELi kodulehelt - ava kalendris soovitud eksami kuupäev ja täida seal toodud registreerimise ankeet
  • E-posti teel mariliis.auntock@etel.ee (digitaalselt allkirjastatud dokumendid koos valitud eksami kuupäevaga; lisainfo tel +372 5647 6055)
Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 2 nädalat enne kutsehindamise toimumise kuupäeva või kui eksamile on registreerunud maksimumarv kutse taotlejaid.

Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid
Valvetöötaja, tase 3
Turvatöötaja, tase 4
Turvajuht, tase 5

Kutse taastõendamine
Turvatöötaja, tase 4 ja Turvajuht, tase 5 kutsete taastõendamine toimub hiljemalt 6 kuu jooksul peale olemasoleva kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist