Turvaettevõtted toetavad seisukohta, et summeeritud tööaja arvestuses jätkaks Eestis seni kehtinud praktikat

Valdavalt summeeritud tööaja arvestust rakendavad turvaettevõtted ei saa toetada uut tõlgendust igapäevase ja iganädalase puhkeaja osas, mis toetub Euroopa Kohtu 02.03.2023 otsusele C-477/21. ETEL hinnangul ei ole piisavalt arvesse võtnud tööandjate ega ka töötajate endi huve antud küsimuses, rääkimata uue tõlgenduse majanduslikust mõjust üksikutele ettevõtetele ning kogu Eesti majandusele üldisemalt.

Kas iga poevarga või põõsajoodikuga peaks tegelema ainult piiratud ressurssidega politsei?

Endise siseministri Kristian Jaani meenutus, et põõsajoodiku või küpsisevargaga tegelev politseinik ei saa samal ajal võidelda raske kuritegevusega, eskaleerus meedias kiiresti sõnasõjaks MUPOle käeraudade andmise õiguse üle. Tänase riigihalduse ministri Riina Solmani poolne arvamusavaldus liigselt võimutsema kippuvast munitsipaalpolitseist raamistas selgelt selle valimisteperioodi väitluste jõujooned. Tegelikus küsimuses - kes tegeleb eksinutega seal, kus politsei ilmselgelt ei jõua - pole me aga avalikus debatis vastusele lähemale jõudnud.

Turvaettevõtted pingutavad Covid-19 eriolukorras turvateenuste toimepidavuse nimel 

Turvaseaduse alusel igapäevaselt meie ümber valve- ja kaitsetegevust tagavad turvatöötajad ja turvatehnikud on tänases Covid-19 viiruse leviku kriisisituatsioonis eesliinil, nagu ka politseinikud ja meedikud. Nende töö meie riigi väravates, elutähtsate teenuste pakkujate juures, riigi ja omavalitsuse asutustes, ettevõtetes, sularaharingluse tagamisel, inimeste, korra ja vara kaitsel on ühiskonna turvalisuse hoidmisel hädavajalik. Seega ei ole vastutustundlik ühiskonna suhtes kergekäeliselt lõpetada turvateenuste pakkumine ja jääda ootama olukorra lahenemist.

Uute turvariskide maandamine valvesüsteemide paigaldamisel

Eesti Turvaettevõtete Liit juhib valvesüsteemide hangete läbiviijate tähelepanu osade Hiina päritolu turva- ja IT seadmetega (IP kaamerad, ruuterid, switchid jne.) seotud riskidele. Ennekõike peaksid selles osas tähelepanelikumad olemas kaitse ja turvalisusega seotud ametkonnad.

Kohalikud omavalitsused nõuavad turvatöötajatele rohkem õigusi

Mai lõpus ETEL 25. juubeliaasta Turvakonverentsil osalenud kohalike omavalitsuste esindajad tõdesid üksmeelselt, et on aeg anda turvatöötajatele avaliku korra kaitsmiseks rohkem õigusi. Vallad ja linnad, kes on aastaid eraettevõtteid oma turvapartneriks kaasanud, ütlevad, et tänu turvatöötajatele on korrarikkumisi jäänud vähemaks. Sellegipoolest leiavad omavalitsusjuhid, et avalikus ruumis jäävad turvatöötajate käed kurikaelte ohjeldamisel lühikeseks.

Eesti vajab uut turvaseadust

Eesti Turvaettevõtete Liit saatis täna Riigikogu fraktsioonide juhtidele pöördumise, tehes ettepaneku, et riik jätkaks „siseturvalisuse arengukava 2015-2020“ koostamise kõrval ka uue ja kaasaegsema turvaseaduse väljatöötamist.