Turvaturg taastus 2022. aastal COVID-19 pandeemia tagasilöökidest

Eesti Turvaettevõtete Liit viis 2023. aasta aprillikuus läbi iga-aastase küsitluse möödunud majandusaasta turvaturu võtmenäitajate kohta. Seekord kasutasime uuendusena SurveySparrow küsitluskeskkonda, kus oma võtmenäitajad sisestas 21 suuremat Eesti turvaturul teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet.

2020. aasta kujunes turvaturul COVID19 mõjude tulemusena pöördeliseks

Traditsiooniliselt viis Eesti Turvaettevõtete Liit 2021. aasta aprillikuus läbi iga-aastase küsitluse möödunud majandusaasta turvaturu võtmenäitajate kohta. Esimest korda alates Eesti taasiseseisvumisest ületasid COVID19 mõjude tulemusena turvasüsteemide projekteerimsie, paigaldamise ja hooldamisega seotud käibed turvateenuste osutamise mahte.

2019. aasta tõi turvaturul kaasa ettevõtete käibemahtude stabiilse kasvu, mille taga on peamiselt uute innovaatiliste teenuste arendamine ning üldine mehitatud valve teenuste hinnatõus koos tööjõu koguarvu kahanemisega. 

Eesti Turvaettevõtete Liit (ETEL) viis 2020. aasta aprillikuus läbi iga-aastase küsitluse möödunud majandusaasta turvaturu võtmenäitajate kohta. Seekord osales küsitluses 27 turvavaldkonnas teenuseid ja tooteid pakkuvat ettevõtet, neist 24 ETEL liiget ja 3 ETEL välist ettevõtet.

Turvaturu 2018 aasta kokkuvõttest nähtub valdkonnas hõivatud töötajate arvu jätkuv vähenemine, traditsioonilise valve- ja kaitsetegevuse käibemahtude paigalseis ja turvatehnika valdkonna kiire kasvu jätkumine.

Turvalise elukeskkonna tagamises osalevate ettevõtete kogupanus Eesti majanduses kasvas 2018. aastal 6,4%, ulatudes hinnanguliselt 269 miljoni euroni. Samal ajal tuleb kasv peamiselt turvatehnika ning muude tegevuste arvelt. Traditsiooniline valve- ja kaitsetegevuse turu rahaline maht näitab küll väikest kasvu, kuid turvatöötajate arvu kiire vähenemine viitab reaalsete töömahtude järjest kiiremale kahanemisele ja seda just odavamas hinnaklassis.

Turvavaldkonna töötajate koguarv on juba mitmendat aastat langustrendis

Eesti Turvaettevõtete Liit viis läbi iga-aastase turvavaldkonna turuküsitluse eelmise aasta turvaturu näitajate kohta. 20.korda läbi viidud küsitluses osales 28 valdkonnas teenuseid ja tooteid müüvat ettevõtet, kelle teenusemahud moodustasid hinnanguliselt 84% turvavaldkonna turukäibest.

2014 aastal jätkus turvaturu kogumahu kasv

Eesti Turvaettevõtete Liit viis läbi iga-aastase turvavaldkonna turuküsitluse eelmise aasta turvaturu näitajate kohta. 19.korda läbi viidud küsitlus osales 25 valdkonnas teenuseid ja tooteid müüvat ettevõtet, kelle teenusemahud moodustasid hinnanguliselt 87% turvavaldkonna turukäibest.