Sellelt lingilt avaneb SA Kutsekoda kodulehel olev kutsetunnistuste register, kust on võimalik kontrollida isikule väljastatud kutsetunnistuste kehtivust:

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused