Turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsete andmise kord

Eesti Turvaettevõtete Liit on Kutsenõukogu otsusega nr 30 (30.03.2023) kutseandja järgmistele kutsetele:
  • Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 (tähtajatu)
  • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane koolilõpetaja kutse) (tähtajatu)
  • Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (kutsetunnistus kehtib 5 aastat)
  • Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5  (kutsetunnistus kehtib 5 aastat)
  • Turvasüsteemide projekteerija, tase 6  (kutsetunnistus kehtib 5 aastat)


Kus toimuvad kutseeksamid? Kutseeksamid toimuvad Eesti Turvaettevõtete Liidu ruumides Tallinnas, Endla 16 ja regioonides eksami läbiviimiseks renditud ruumides. 


Millal toimuvad kutseeksamid? Eksamid toimuvad igakuiselt. Lähima eksami kuupäeva leiad ETEL tegevuskalendrist. Kutsehindamise ajakava 2024 pdf versiooni leiad siit.


Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasud


Kutse taotlemiseks dokumentide esitamine ja eksamile registreerimine
Eksamile saab registreeruda ja dokumendid esitada:
  • ETELi kodulehelt - ava kalendris soovitud eksami kuupäev ja täida registreerimise ankeet
  • E-posti teel marina.vaino@etel.ee (digitaalselt allkirjastatud dokumendid koos eksami kuupäevaga; lisainfo tel +372 5628 7697)
Kutsetaotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on 2 nädalat enne kutsehindamise toimumise kuupäeva või kui on registreerunud maksimumarv taotlejaid.


Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane koolilõpetaja kutse)
Turvasüsteemide tehnik, tase 4 
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5
Turvasüsteemide projekteerija, tase 6


Kutse taotlemine juhul, kui eeltingimused ei ole täidetud

Kutsekomisjon võib kutse andmisele lubamise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid. Rohkem infot leiad VÕTA korrast


Kui soovid taotleda kutseeksamile lubamist VÕTA korra alusel, täida VÕTA taotlus (vorm), allkirjasta see digitaalselt ja edasta koos vajalike dokumentidega aadressile marina.vaino@etel.ee 


VÕTA dokumentide esitamise tähtaeg on 20 päeva enne kutseeksami toimumist. 

VÕTA dokumentide menetlemise tasu on 25 € (lisandub käibemaks)Kutse taastõendamine
Kutse taastõendamine toimub reeglina 6 kuu jooksul peale kutsetunnistuse kehtivuse lõppemist. Erandkorras võib kutsekomisjon mõjuvatel põhjustel anda loa taastõendamiseks ka peale kehtestatud aja möödumist.