Kutse taotlemise eeltingimused

  • põhiharidus
  • karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  • vormikohane avaldus (avalduse vorm) või registreerimisvorm kodulehel
  • väljavõte EHISest või koopia haridust tõendavast dokumendist
  • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta

Kutseeksam koosneb järgmistest osadest
  • valikvastustega teadmiste kontrolli test (eesti või vene keeles)

Registreeri kutseeksamile