Kutse taotlemise eeltingimused

  • põhiharidus

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  • vormikohane avaldus (avalduse vorm) - ei ole vaja täita, kui registreerid kodulehe kaudu
  • koopia haridust tõendavast dokumendist

Kutseeksam koosneb järgmistest osadest
  • valikvastustega teadmiste kontrolli test (eesti või vene keeles)

Registreeri kutseeksamile