ETEL nõuded uste turvalukkudele
Eesti Turvaettevõtete Liidu ekspertgrupi poolt kinnitatud mehaaniliste ukselukukomplektide klassifikatsioon ja turvalukukomplektidele esitatavad tehnilised nõuded
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
CoESS juhend kvaliteetse eraturvateenuse ostmiseks
CoESS poolt koostatud juhendi peamine eesmärk on aidata teenuse ostjaid nende hankeprotsessides ja rõhutada kvaliteetsete pakkujate valimise eeliseid
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
ETEL soovitused Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni hindamisel koostatava valveobjekti turvaplaanile

Valveobjekti kohta koostatava turvaplaani eesmärk on tuua välja valveobjekti valvamiseks ja kaitseks vajalikud meetmed. 

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
ETEL soovitused valve- ja kaitsetegevuses kasutatava Turvapatrulli miinimum- ja kõrgendatud nõuetele 

Turvapatrull on valve- ja kaitsetegevuse ülesannete teostamiseks turvaettevõtja poolt rakendatud ja alalises valmiduses olev turvatöötaja(te)st koosnev reageerimisüksus.

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Suitsu-, vingugaasi- ja gaasiandurite ning nende kombinatsioonide teabeleht
Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve amet koostöös ETEL tuleohutuse süsteemide ekspertgrupi liikmetega on välja töötanud juhendmaterjali, kus on lahti kirjutatud nõuded, mis kehtivad erinevatele tuleohutuspaigaldistes kasutatavatele anduritele.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
ETEL soovitused valveobjekti sisekorraeeskirjade täiendamiseks Covid19 leviku piiramisel

Selleks, et turvatöötajad saaks nõuda valveobjektil viibivatelt isikutelt maski kandmist koos distantsi hoidmisega, peab objekti omanik/valdaja sõnastama vastava nõude oma sisekorraeeskirjades.

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa