Suitsu-, vingugaasi- ja gaasiandurite ning nende kombinatsioonide teabeleht

Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve amet koostöös ETEL tuleohutuse süsteemide ekspertgrupi liikmetega on välja töötanud juhendmaterjali, kus on lahti kirjutatud nõuded, mis kehtivad erinevatele tuleohutuspaigaldistes kasutatavatele anduritele.

Erinevatele andurite tüüpidele kehtivad nõuded tulenevad erinevatest õigusaktidest ja standarditest:

  • Suitsuanduri nõuded tulenevad ehitustoodete määrusest CPR 305/2011 ja toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab harmoneeritud standardi EVS-EN 14604:2005 järgimine.
  • Vingugaasianduri nõuded tulenevad direktiividest EMC 2014/30/EL, RoHS 2011/65/EL, lisaks võrgutoitelistel anduritel LVD 2014/35/EL ja sideühendustega anduritel RED 2014/53/EL ning toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab standardi EVS-EN 50291-1:2018 järgimine.
  • Gaasianduri nõuded tulenevad direktiividest EMC 2014/30/EL, RoHS 2011/65/EL, lisaks võrgutoitelistel anduritel LVD 2014/35/EL ja sideühendustega anduritel RED 2014/53/EL ning toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab standardi EVS-EN 50194-1:2009 järgimine.
  • Andurite kombinatsioonide (autonoomsed suitsu- ja vingugaasiandurid koos) nõuded tulenevad nii suitsu- kui ka vingugaasiandurile kohalduvatest õigusaktidest. Anduri nõuetele vastavuse tagamiseks tuleb järgida nii standardi EVS-EN 14604:2005 kui ka standardi EVS-EN 50291-1:2018 nõudeid.
  • Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi andurite (nt süsteemis kasutamiseks kombineeritud suitsu- ja vingugaasiandur) nõuded tulenevad tuleohutuse seadusest ning toote nõuetele vastavuse seadusest. Anduri nõuetele vastavuse tagab standardisarja EVS-EN 54 järgmine, nt suitsu- ja vingugaasiandureid sisaldavate süsteemide korral tuleb järgida standardit EVS-EN 54-31:2014+A1:2016.

Seetõttu võivad olla nõuded andurite vastavushindamisele, vajalikule märgistusele ning kasutusjuhistele olla erinevad. Andurite teabelehel on tutvustatud nõudeid suitsuanduritele, vingugaasianduritele, gaasianduritele, autonoomsetele kombineeritud anduritele ja tulekahjusignalisatsioonianduritele.

Vaata täpsemalt: Andurite teabeleht