Info Vetelpäästja, tase 3 ja Vanemvetelpäästja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni taotlejatele


Eesti Turvaettevõtete Liit on Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega 13.04.2022 kutse andja Vetelpäästja, tase 3 kutsele ja 02,04.2024 otsusega Vanemvetelpäästja, tase 4 kutsele.


Vetelpäästja, tase 3 ja Vanemvetelpäästja, tase 4 kutse andmist reguleerib  Vetelpäästja kutse andmise kord 

Kutsetaotleja kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardites:
Vetelpäästja, tase 3 kutsestandard
Vanemvetelpäästja, tase 4 kutsestandard


KUTSEEKSAMITE AJAKAVA:

Kutseeksamite toimumisajad  


KUTSEEKSAMITE HINNAD:
Kutse taotlemise, taastõendamise ja korduseksami tasud
Kutsehindamise tasu saab tasuda Eesti Turvaettevõtete Liidu arveldusarvele Swedbank EE552200001120063926. Selgitusse lisada taotletav kutsekvalifikatsioon ja taotleja nimi.


KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED 

Kutse Vetelpäästja, tase 3 taotlemise eeltingimused on:
a) põhiharidus
b) vetelpääste alase koolituse läbimine
c) esmaabi andja koolituse läbimine (Töö- ja tervishoiu ministri määrus nr 50/22.11.2018)

Kutse Vanemvetelpäästja, tase 4 taotlemise eeltingimused on:
a) kehtiv vetelpäästja, tase 3 kutse
b) vetelpääste alase täienduskoolituse läbimine vähemalt 8 akadeemilist tundi viimase 12
kuu jooksul
c) esmaabi andja koolituse läbimine vastavalt tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele
nr 50

Kutse vanemvetelpäästja, tase 4 taastõendamise eeltingimused on:
a) kehtiv vanemvetelpäästja, tase 4 kutse või kutse kehtivusaja lõpust ei ole möödas
rohkem kui 6 kuud;
b) vetelpääste alase täienduskoolituse läbimine vähemalt 8 akadeemilist tundi viimase 12
kuu jooksul
c) esmaabi andja koolituse läbimine vastavalt tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE ESITATAVAD DOKUMENDID
Vetelpäästja, tase 3 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:
a) avaldus (avalduse vorm)
b) haridust tõendava dokumendi koopia
d) vetelpääste alase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
e) esmaabi tunnistuse koopia

Vanemvetelpäästja, tase 4 kutseesmatõendamine:
a) vormikohane avaldus
b) vetelpääste alase täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia
c) senise tööalase tegevuse kirjeldus

Vanemvetelpäästja, tase 4 kutsetaastõendamine:
a) vormikohane avaldus (vorm leitav ETEL kodulehelt www.etel.ee)*
b) vetelpääste alase täienduskoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia*

TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Kutse taotleja kompetentsust hinnatakse  Vetelpäästja, tase 3 hindamisstandard

alusel.

Kutse Vetelpäästja, tase 3 hindamismeetodid on: 
1) teadmiste kontrolli test
2) praktiline harjutus