Kutse taotlemise eeltingimused

  • kõrgharidus 
  • tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  • vormikohane avaldus (avalduse vorm) - ei ole vaja täita, kui registreerid kodulehe kaudu
  • senise tööalase tegevuse kirjeldus (vorm) 
  • koopia haridust tõendavast dokumendist (esmataotlemise, k.a. lisakompetentsi taotlemise korral)
  • isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt valitud kompetentsi(de)le

Kutseeksam koosneb järgmistest osadest:  
  • esmataotlemisel (k.a. lisakompetentsi taotlemine) praktiline ülesanne
  • vestlus hindamisgrupiga
  • portfoolio hindamine

Registreeri kutseeksamile