Kutse taotlemise eeltingimused

 • kõrgharidus 
 • karistusregistris puuduvad andmed tahtlikult toimepandud kuriteo kohta (häireseadmestiku ja/või jälgimisseadmestiku valitava kompetentsi taotlemisel)
 • tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus projekteerimise alal vastavalt valitava kompetentsi tegevusvaldkonnale

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

 • vormikohane avaldus (avalduse vorm) või registreerimisvorm kodulehel
 • senise tööalase tegevuse kirjeldus (vorm) 
 • väljavõte EHISest või koopia haridust tõendavast dokumendist (esmataotlemise, k.a. lisakompetentsi taotlemise korral)
 • karistusregistri tõend (mitte vanem kui 6 kuud) isiku kehtiva karistuse puudumise kohta*
 • isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt valitud kompetentsi(de)le

* - esitamine on kohustuslik häireseadmestiku ja/või jälgimisseadmestiku valitava kompetentsi taotlemisel

Kutseeksam koosneb järgmistest osadest:  
 • esmataotlemisel (k.a. lisakompetentsi taotlemine) praktiline ülesanne
 • vestlus hindamisgrupiga
 • portfoolio hindamine

Registreeri kutseeksamile