Kutse taotlemise eeltingimused

  • keskharidus 
  • kehtiva kutse Turvasüsteemise tehnik, tase 4 olemasolu vähemalt 1-aastase töökogemusega süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le või tõendatud vähemalt 3-aastane töökogemus süsteemide paigaldamise ja hooldamise alal vastavalt valitud kompetentsi(de)le

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

  • vormikohane avaldus (vorm
  • senise tööalase tegevuse kirjeldus (vorm)
  • koopia haridust tõendavast dokumendist
  • isiklikult teostatud tööde portfoolio vastavalt valitud kompetentsi(de)le

Kutseeksam koosneb järgmistest osadest:  
  • esmataotlemisel valikvastustega teadmiste kontrolli test
  • esmataotlemisel (k.a. lisakompetentsi taotlemine) praktiline ülesanne
  • vestlus hindamisgrupiga
  • portfoolio hindamine

Registreeri kutseeksamile