Eesti turvaturg kasvas aastal 2013 hinnanguliselt 4%

Eesti Turvaettevõtete Liit viis 18. korda läbi küsitluse eelmise aasta turvaturu näitajate kohta.
Turu-uuringus osales 24 turvavaldkonnas teenuseid ja tooteid müüvat ettevõtet, kelle teenusemahud moodustasid hinnanguliselt 87% turukäibest. Küsitluse andmed kajastavad suuremate turul osalejate majandusandmeid ja eelnevate perioodide trendide analüüsi.

Turvaturu kogumaht 2013.aastal oli üle 132,2 miljoni euro, millest 58,8 miljonit moodustas valveteenuste kogumaht ning 44,1 miljonit eurot turvatehnika müük, paigaldus ja hooldus. Teenuste põhiselt on suurema tõusu teinud mehitatud valve, kus eelmise aastaga võrreldes oli kasv 10,6%. Valveteenuste kogumaht on suurenenud ligemale 8% ja turvatöötajate keskmine palk on tõusnud 10,8%.

Ka turvatöötajate koguarv 2013.a suurenes ligikaudu 6% võrra, mis on märgiks, et kindlasti jätkub ettevõtete konkureerimine kvaliteetsele tööjõule koos palgatõusu survega ning mille tulemusena ettevõtted, tagamaks kliendi ootustele vastavat teenust, peavad jätkama läbirääkimisi hinnatõusuks.

Turvatehnika paigalduse valdkonna näitajad on eelnevate perioodidega võrreldes kõrgeimad, nii valdkonna käibenäitajate kui tehnikapaigaldus-spetsialistide töötasudes.

Turvaturu liidripositsiooni hoiab 42% -ga kindlalt G4S Eesti, parandades tihedas konkurentsis oma käibetulemusi. Suurima käibetõusu saavutas turvaturul teist positsiooni omav USS Security Eesti.

Positiivseks uuringutulemuseks on see, et võrdluses eelnevate aastatega on jätkumas kasvutrend ja turvaturu kogumaht kasvas aastaga pea 4%, mis on selge signaal tarbijate kasvavast vajadusest turvateenuste järgi. Suund teenuseturul on innovatiivsetele ja mitmekülgsetele komplektsetele turvateenusele.