EVS-EN ISO 22300:2018

Security and resilience - Vocabulary (ISO 22300:2018). 
Selles ISO standardis on toodud soovituslik sõnavara turvalise elukeskkonna teenuste ja toodete valdkonnas kasutamiseks.

Standard on leitav Eesti Standardikeskuse lehelt https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-22300-2018