EVS-ISO 31000:2018

Riskijuhtimine. Juhised.
See ISO standard esitab juhised üldiseks riskide juhtimiseks, millega kõik organisatsioonid silmitsi seisavad. Standardis toodud juhiste rakendamist saab kohandada mis tahes organisatsioonile ja selle kontekstile. Dokument näeb ette ühtse käsitlusviisi mis tahes tüüpi riskide juhtimiseks ja ei ole konreetse tööstusharu- või tegevusalapõhine. Dokumenti saab kasutada kogu organisatsiooni eluea jooksul ja seda saab rakendada mis tahes tegevuses, sealhulgas otsuste langetamisel kõigil tasanditel.

Standard on leitav Eesti Standardikeskuse kodulehel https://www.evs.ee/et/evs-iso-31000-2018