EVS-EN 16763:2017

Tuleohutuse ja valvesüsteemide teenused
Selles Euroopa standardis määratakse kindlaks teenusepakkujatele esitatavad miinimumnõuded ning nende kaasatud töötajate pädevused, teadmised ja oskused, kelle ülesanne on tuleohutussüsteemide ja/või turvasüsteemide kavandamine, projekteerimine, paigaldamine, kasutuselevõtmine, kontrollimine, üleandmine või hooldus, olenemata sellest, kas neid teenuseid pakutakse kohapeal või kaugjuhtimisega. 

Link elektroonilisele versioonile: https://www.evs.ee/tooted/evs-en-16763-2017.