Standardiseeria EVS-EN 54

Tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteeme käsitletavad standardid
EVS-EN 54-1:2021 Tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteem. Osa 1: Sissejuhatus
Standardis määratletakse terminid ja määratlused, mida kasutatakse kogu EN 54 standardisarjas. Selles antakse põhimõtted, millele on rajatud sarja iga osa, ja kirjeldatakse tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteemi komponentide läbiviidavaid funktsioone. Standard kehtib hoonete ja rajatiste tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteemide kohta ning ei rakendu suitsuanduriseadmetele, mis on hõlmatud standardiga EN 14604.

EVS-EN 54-2:1999+A1:2006 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 2: Keskseadmed
See standard käsitleb hoonetesse paigaldatava automaatse tulekahjusignalisatsiooni keskseadmele (vt seade B joonisel 1 EN 54-1) esitatavaid nõudeid, katsemeetodeid ja toimimiskriteeriume.

EVS-EN 54-3:2014+A1:2019 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 3: Tuletõrjehäire seadmed. Helisignaali seadmed
This European Standard specifies the requirements, test methods and performance criteria for fire alarm sounders, including voice sounders, in a fixed installation intended to signal an audible warning between the fire detection and fire alarm systems and the occupants of a building (see EN 54-1:2011).

EVS-EN 54-4:1999+A1+A2 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 4: Toiteplokid
See standard käsitleb hoonetesse paigaldatava automaatse tulekahjusignalisatsiooni toiteplokkidele esitatavaid nõudeid, katsemeetodeid ja toimivuskriteeriume. See hõlmab EN 54-1:1996 joonisel 1 toodud seadet L ja toiteplokke, mis varustavad elemente vooluga otse ja keskseadmete kaudu, v.a kui standardi EN 54 teistes osades on teisiti sätestatud.

EVS-EN 54-5:2017+A1:2018 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 5: Soojusandurid. Temperatuuri mõõtvad punktandurid
This European Standard specifies the requirements, test methods and performance criteria for point heat detectors intended for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings (see EN 54-1:2011).

EVS-EN 54-7:2018 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 7: Suitsuandurid. Hajutatud valgust, valgusedastust või ionisatsiooni kasutavad punktandurid
This draft European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings (see EN 54 1:2011).

EVS-EN 54-10:2002 ja EVS-EN 54-10:2002/A1:2006 Automaatne tulekahjusignalisastioonisüsteem. Osa 10: Leegidetektorid. Punktdetektorid
This standard specifies the requirements, test methods and performance criteria for point-type, resettable flame detectors that operate using radiation from a flame for use in fire detection systems installed in buildings.

EVS-EN 54-11:2002 ja EVS-EN 54-11:2002/A1:2006 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 11: Käsiteadustid
This part of the standard specifies the requirements and methods of test for manual call points in fire alarm systems in buildings. It includes call points fitted with passive electronic components and specifies requirements for mounting boxes used with manual call points.

EVS-EN 54-12:2015 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 12: Suitsuandurid. Optilist valguskiirt kasutavad liiniandurid
This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for line detectors using an optical beam that detect smoke by utilizing the attenuation and/or changes in attenuation of an optical beam, for use in fire detection and fire alarm systems installed in buildings (see EN 54 1:2011).

EVS-EN 54-13:2017+A1:2019 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 13: Süsteemi komponentide ühilduvuse ja ühendatavuse hindamine
This document specifies the requirements for compatibility and connectability assessment of components of fire detection and fire alarm system or voice alarm system as a subsystem of fire detection and fire alarm system. The components comply either with the requirements of EN 54 or with a manufacturer’s specification where there is no EN 54 standard. This document only includes system requirements when these are necessary for compatibility assessment.

CEN/TS 54-14:2018 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, kasutuselevõtu, kasutamise ja hoolduse eeskiri
Standard sisaldab eeskirju automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide kasutamiseks ehitistes ja nende ümbruses. Eeskirjad hõlmavad süsteemide planeerimist, projekteerimist, paigaldamist, kasutuselevõttu, kasutamist ja hooldamist.

EVS-EN 54-16:2008 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 16: Helialarmi keskseade
Standard käsitleb hoonetesse paigaldatavate automaatsete tulekahjusignalisatsiooni-süsteemide keskseadmetes kasutatavale helialarmi keskseadmele esitatavaid nõudeid, katsemeetodeid ja talitluskriteeriume, kui häiresignaal antakse edasi helitooni(de) või häälteadete või mõlema abil.

EVS-EN 54-17:2006 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 17: Lühisisolaatorid
This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for shortcircuit isolators, for use in fire detection and fire alarm systems for buildings (see EN 54-1)

...


EVS-EN 54-22:2015+A1:2020 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 22: Taastuvad liini-tüüpi temperatuuriandurid
This European Standard applies to resettable line-type heat detectors consisting of a sensing element using an optical fibre, a pneumatic tube or an electrical sensor cable connected to a sensor control unit, either directly or through an interface module, intended for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings and other civil engineering works (see EN 54-1:2011). This European Standard specifies the requirements and performance criteria, the corresponding test methods and provides for the Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) of resettable line-type heat detectors to this EN. This European Standard also covers resettable line-type heat detectors intended for use in the local protection of plant and equipment.

EVS-EN 54-26:2015 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 26: Vingugaasiandurid. Punktiandurid
This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for point detectors using carbon monoxide sensing for use in fire detection and fire alarm systems in and around buildings (see EN 54 1:2011).
This European Standard provides for the assessment and verification of consistency of performance (AVCP) of carbon monoxide point detectors to this EN.

EVS-EN 54-31:2014+A1:2016 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 31: Mitme sensoriga tulekahjuandurid. Kombineeritud suitsu-, vingugaasi ja valikulise temperatuuri sensoriga punktandurid
This European Standard specifies requirements, test methods and performance criteria for point-type multi-sensor fire detectors for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings (see EN 54 1:2011), incorporating in one mechanical enclosure at least one optical or ionization smoke sensor and at least one carbon monoxide (CO) sensor and optionally one or more heat sensors, utilizing the combination of the detected phenomena. This European Standard covers only modes of operation, where at least the signals of both smoke and carbon monoxide sensors are continuously evaluated.

CEN/TS 54-32:2015 Tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteem. Osa 32: Häälalarmisüsteemide planeerimine, projekteerimine, paigaldamine, kasutuselevõtt, kasutamine ja hooldus
Standard annab juhised häälteadustussüsteemide planeerimiseks, projekteerimiseks, paigaldamiseks, kasutuselevõtuks, kasutamiseks, hooldamiseks ja muutmiseks hoonetes ja nende ümbruses, mis edastavad teavet elude kaitsmiseks tulekahju korral. Need juhised hõlmavad häälteadustussüsteeme, mis käivituvad automaatselt tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteemi poolt või mis käivituvad käsitsi või mõlemat.