CEN/TS 54-14:2018

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem. Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, kasutuselevõtu, kasutamise ja hoolduse eeskiri
See dokument sisaldab eeskirju automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide kasutamiseks ehitistes ja nende ümbruses. Eeskirjad hõlmavad süsteemide planeerimist, projekteerimist, paigaldamist, kasutuselevõttu, kasutamist ja hooldamist. 

Link elektroonilisele versioonile:  https://www.evs.ee/tooted/cen-ts-54-14-2018.