EVS-EN 16082:2011

Airport and aviation security services.
See Euroopa standard määratleb turvateenuste pakkujate kvaliteedinõuded teenuse osutamise korralduses, protsessides, personalis ja juhtimises tsiviillennundusjulgestusteenuste valdkonnas. Standardis sätestatakse avaliku- ja erasektori hankijate soovitud tsiviillennundusjulgestusteenuste osutamise kvaliteedikriteeriumid. Standard sobib kõige sobivama tsiviillennundusjulgestusteenuse pakkuja valimiseks, omistamiseks, autasustamiseks ja ülevaatamiseks.

Standard on leitav Eesti Standardikeskuse kodulehel https://www.evs.ee/et/evs-en-16082-2011