EVS-EN 17483

Eraturvateenused. Esmatähtsa taristu kaitse.
See standardisari käsitleb esmatähtsal taristul eraturvateenuste osutamist ja sisaldab järgmisi osi:
  • EVS-EN 17483-1:2021 Eraturvateenused. Esmatähtsa taristu kaitse. Osa 1: Üldnõuded
  • EVS-EN 17483-2:2023 Private security services - Protection of Critical Infrastructure - Part 2: Airport and aviation security services
  • EVS-EN 17483-3:2023 Private security services - Protection of Critical Infrastructure - Part 3: Maritime and port security services
Valdkonnapõhised osad annavad üksikasjalikumad nõuded seotud teenustele, nagu turvalisuse tagamine lennunduses, merenduses ja sadamates. Need dokumendid on kohased kõige sobivama turvateenuste osutaja valimiseks, määramiseks, tellimuse esitamiseks ja ülevaatamiseks.