EVS-EN 1627:2021

Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Nõuded ja klassifikatsioon
Standardis kirjeldatakse nõudeid sissemurdmist tõkestavatele käiguustele, akendele, rippfassaadidele, võredele ja luukidele ning nende klassifikatsioonisüsteemi. See on kasutatav järgmiste avamisviiside puhul: pööramine küljelt, kallutamine, voltimine, pöördkallutamine, pööramine ülevalt või alt, lükkamine (horisontaalselt ja vertikaalselt), väljapööramine (projecting), pööramine ümber (horisontaalse või vertikaalse) telje ja rullimine, ning samuti mitteavatavate konstruktsioonide puhul. Käsitlusalasse kuuluvad ka tooted, mis sisaldavad selliseid elemente nagu pilud kirjade jaoks või ventilatsioonivõred. Esitatakse nõuded ehitustoote sissemurdmiskindlusele.

Standardiga saab tutvuda EVS kodulehel: https://www.evs.ee/et/evs-en-1627-2021.