Standardiseeria EVS 62676

Turvarakenduseks paigaldatavaid videovalvesüsteeme käsitlevad standardid
EVS-EN 62676-1-1:2014 Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 1-1: Süsteemi nõuded. Üldist.
Selles standardi osas määratakse miinimumnõuded ja antakse soovitused turvarakenduseks paigaldatavale videovalvesüsteemile (VVS), nimetatakse ka CCTV. Standardiga määratakse süsteemi minimaalne vajalik võimekus ja funktsionaalsus, milles peavad lähteülesannet koostades klient ja tarnija ning vajaduse korral jõustruktuurid (politsei) kokku leppima, aga ei sisalda nõudeid süsteemi projekteerimiseks, planeerimiseks, paigalduseks, katsetamiseks, kasutamiseks ega hoolduseks.

EVS-EN 62676-1-2:2014 Video surveillance systems for use in security applications -- Part 1-2: System requirements – Performance requirements for video transmission
IEC 62676-1-2:2013 introduces general requirements on video transmission. This standard covers the general requirements for video transmissions on performance, security and conformance to basic IP connectivity, based on available, well-known, international standards.

EVS-EN 62676-2-1:2014 Video surveillance systems for use in security applications -- Part 2-1: Video transmission protocols - General requirements
IEC 62676-2-1:2013 introduces an IP network interface for devices in surveillance applications. This International Standard specifies a network protocol for the full interoperability of video devices.

EVS-EN 62676-2-2:2014 Video surveillance systems for use in security applications -- Part 2-2: Video transmission protocols - IP interoperability implementation based on HTTP and REST services
IEC 62676-2-2:2013 specifies a compliant IP video protocol based on HTTP and REST services.

EVS-EN 62676-2-3:2014 Video surveillance systems for use in security applications -- Part 2-3: Video transmission protocols - IP interoperability implementation based on Web services
IEC 62676-2-3:2013 defines procedures for communication between network video clients and video transmitter devices based on Web Services.
 
EVS-EN IEC 62676-2-31:2019 Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-31: Live streaming and control based on web services
This document defines procedures for communication between network video clients and video transmitter devices. This new set of specifications makes it possible to build network video systems with devices and receivers from different manufacturers using common and well-defined interfaces.
 
EVS-EN IEC 62676-2-32:2019 Video surveillance systems for use in security applications - Part 2-32: Recording control and replay based on web services
This part of IEC 62676 specifies the web service interface for the configuration of the recording of video, audio and metadata.

EVS-EN 62676-3:2015 Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 3: Analoog- ja digitaalvideoliidesed
See standardisarja IEC 62676 osa täpsustab videovalvesüsteemide (seni CCTV) rakenduste analoog- ja digitaalvideoliidese füüsilise, elektrilise ja tarkvaraliidese (mitte-IP) spetsifikatsioone. See rahvusvaheline standard tagab eri videovalvekomponentide koostalitlusvõime ja kehtib rangelt videovalvesüsteemidele. Standard põhineb ringhäälingu televisioonistandarditel ja muudel standarditel ning sellega määratletakse analoog- ja digitaalvideoliideste miinimumnõuded, et vastata VVS-i nõuetele, koostalitlusvõimele ja de facto praktikale.

EVS-EN 62676-4:2015 Turvarakendustes kasutatavad videovalvesüsteemid. Osa 4: Rakendamise juhised
See standardisarja osa annab soovitusi ja esitab nõudeid turvaseadmetes kasutatavate videovalvesüsteemide (VSS), mis koosnevad pildielemendist või -elementidest, võrguühendus(t)est ja pilditöötlusseadme(te)st, valimiseks, kavandamiseks, paigaldamiseks, kasutuselevõtuks, hooldamiseks ja katsetamiseks.

EVS-EN IEC 62676-5:2018 Video surveillance systems for use in security applications - Part 5: Data specifications and image quality performance for camera devices
IEC 62676-5:2018 defines recommendations and requirements for representation and measuring methods of performance values to be described in materials such as instruction manuals, brochures and specifications of video surveillance camera equipment.