EVS 919:2020

Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid
See standard käsitleb nõudeid suitsutõrjesüsteemide projekteerimisele, ehitamisele ja hooldamisele. Enne standardi kasutusele võtmist ehitatud suitsutõrjesüsteemidele rakendatakse vaid selle standardi hoolduse
ja kontrolli nõudeid.

Standardiga saab lähemalt tutvuda EVS kodulehel: https://www.evs.ee/et/evs-919-2020.