EVS-EN 1303:2015

Akna- ja uksetarvikud. Lukusüdamikud. Nõuded ja katsemeetodid.

Lukusüdamikud, nende turvalisus vastavalt standardi näitajatele.
Link elektroonilisele versioonile: https://www.evs.ee/tooted/ev-en-1303-2015