Standardiseeria EVS-EN 50131

Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid.
Standardiseeria standardid sätestavad nõuded sissetungi- ja paanikahäire süsteemidele, mis on paigaldatud hoonetesse, kus kasutatakse ainuotstarbelisi või mitmeotstarbelisi juhtmestatud või juhtmeteta komponentidevahelisi ühendusi. Nõuded kehtivad ka sellistele hoonesse paigaldatud I&HAS-süsteemi komponentidele, mis on tavaliselt paigaldatud hoone välistarindile, näiteks abijuhtimisseade või häireseadmed. Standardid ei sisalda nõudeid välistele I&HAS-süsteemidele. 

EVS-EN 50131-1:2006/A3:2020
Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 1: Üldnõuded
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements

EVS-EN 50131-2-2:2021
Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 2-2: Nõuded passiivsetele infrapunaanduritele
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-2: Requirements for passive infrared detectors

EVS-EN 50131-2-3:2021
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-3: Requirements for microwave detectors

EVS-EN 50131-2-4:2020
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-4: Requirements for combined passive infrared and microwave detectors

EVS-EN 50131-2-10:2018
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-10: Intrusion detectors - Lock state contacts (magnetic)

EVS-EN 50131-4:2019
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 4: Warning devices

CLC/TS 50131-5-1:2021
Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-1: Interconnections - Requirements for wired Interconnection for I&HAS equipments located in supervised premises

EVS-EN 50131-6:2017+A1:2021
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies

EVS-EN 50131-13:2020/AC:2021
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 13: Pyrotechnic Obscuration Security Devices