EVS-EN 50131-1:2006+A1+A2+A3:2020

Häiresüsteemid. Sissetungi- ja paanikahäire süsteemid. Osa 1: Üldnõuded
Standard sätestab nõuded sissetungi- ja paanikahäire süsteemidele, mis on paigaldatud hoonetesse, kus kasutatakse ainuotstarbelisi või mitmeotstarbelisi juhtmestatud või juhtmeteta komponentidevahelisi ühendusi. Nõuded kehtivad ka sellistele hoonesse paigaldatud I&HAS-süsteemi komponentidele, mis on tavaliselt paigaldatud hoone välistarindile, näiteks abijuhtimisseade või häireseadmed. Standard ei sisalda nõudeid välistele I&HAS-süsteemidele. Standard sätestab toimimisnõuded paigaldatud I&HAS-süsteemidele, kuid ei sisalda nõudeid projekteerimisele, planeerimisele, paigaldamisele, käidule või hooldusele. Nõuded kehtivad ka I&HAS-süsteemidele, mis jagavad avastusseadmeid, käivitamist, ühendusi, juhtimis-, kommunikatsiooni- ja toiteseadmeid teiste rakendustega. Nõuded on täpsustatud sellistele I&HAS-süsteemi komponentidele, kus ümbritsev keskkond on klassifitseeritud. Standardi nõuded kehtivad ka sissetungihäire süsteemide ja paanikahäire süsteemide kohta, kui need süsteemid on paigaldatud teineteisest sõltumatult. 

Standardi põhiteksti ja muudatustega on võimalik tutvuda EVS kodulehel: https://www.evs.ee/et/evs-en-50131-1-2006+a1+a2+a3-2020.