Veebruaris toimub ETEL koolituskeskuses meeskonna juhtimise täienduskoolitus

ETEL koolituskeskus korraldab keskastmejuhtidele mõeldud meeskonna juhtimise täienduskoolituse, mis aitab mõista inimeste käitumiseelistusi, nende tugevusi ja nõrkusi, et leida sobivaim keskkond ning tingimused, et inimesed ja meeskond tervikuna saaksid anda endast parima ja olla edukad. 

ETEL koolituskeskuse koolitused juunikuus

Juunikuus saavad turvavaldkonna töötajad õppida käituma keerulistes suhtlemisolukordades ning õiguspäraselt kasutama füüsilist jõudu ja erivahendeid

Tagasiside Turvatöötaja, tase 3 põhiõppe kursusele

Esimesed mõtted pärast turvatöötaja kvalifikatsiooni omandama asumist on, et mõnigi kolleeg kontori poolelt võiks koolituse kas või osaliselt läbi teha, et paremini hoomata turvatöö sisu.

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 infoseminar

Mida peab teadma ja millega peab arvestama turvasüsteemide tehnik? Seda saavad teada need tehnikud, kes alustasid täna Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kursusega.

Turvatehnik, tase 4 tasemeeksamiks ettevalmistav infoseminar ja praktikum


Turvatehnik, tase 4 praktikum
Sihtrühm:  alustavad ja  töötavad turvasüsteemide tehnikud, kes soovivad omandada kutsekvalifikatsiooni.
Koolituse eesmärk on turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutseeksamiks ettevalmistamine.
Koolituse käigus läbitakse nii teoreetiline kui ka praktiline osa, kus saab teadmised kehtivatest nõuetest ning parimatest töövõtetest ning proovitakse need ka läbi.