Tagasiside Turvatöötaja, tase 3 põhiõppe kursusele

Esimesed mõtted pärast turvatöötaja kvalifikatsiooni omandama asumist on, et mõnigi kolleeg kontori poolelt võiks koolituse kas või osaliselt läbi teha, et paremini hoomata turvatöö sisu.

„Esimesed mõtted pärast turvatöötaja kvalifikatsiooni omandama asumist on, et mõnigi kolleeg kontori poolelt võiks koolituse kas või osaliselt läbi teha, et paremini hoomata turvatöö sisu. Kursuse lõpuks leian kasutegureid veelgi: olen saanud oskuseid-teadmisi enesekaitseks, abi osutamiseks ja ohu kõrvaldamiseks.“. Selliselt kirjutab G4S Eesti kommunikatsioonispetsialist Esme Kassak ajakirjas Sensor. Seda on Eesti Turvaettevõtete Liidul (edaspidi ETEL) kindlasti väga meeldiv lugeda, kuna Turvatöötaja, tase 3 põhiõppe kursust viiakse alles esimesi kordi läbi ETEL koolituskeskuses.
Tunnustust pälvisid Viking Security koolitusjuht Juhan Aia ja esmaabi koolitaja Heiko Porval, kes loevad loenguid turvatöö alustest, turvataktikast ja esmaabist. Neid mõlemaid on kiidetud selle eest, et teoreetilisi teadmisi, k.a. seadusandlust, suudavad nad õpetada, näitlikustades olukordi omaenda kogemustega. Praktilisi harjutusi kasutatakse ka teisi aineid andmas. Tuleohutuse koolitusel saab näiteks muuhulgas tulekustuti töö järele proovida. Matisaalis saab omandada kiirkäigus mõningaid võtteid, kuidas süüteos kahtlustatavat kinni pidada ja vajadusel tal ka käed raudu panna, samuti kuidas end kaitsta. „Uued teadmised suisa kleepuvad külge ning igav ei hakka.“ – kirjutab Esme Kassak.
Täname Esmet kursusele antud tagasiside eest ja ootame kõiki huvilisi järgmisele Turvatöötaja, tase 3 põhiõppe kursusele. Koolituskalendriga saab tutvuda ETELi kodulehel: http://etel.ee/kalender.