Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamise ja hooldamise nõudeid tutvustav seminar

Automaatsete tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamise nõuete tutvustav seminar

Kursuse eesmärk: Automaatsete tulekustutussüsteemide tehnikute vajalike teadmiste ja hoiakute tõstmine.

Õppekava rühm:  Vara- ja isikukaitse

Sihtrühm:  Automaatseid tulekustutussüsteeme paigaldavad ja hooldavad tehnikud ning tööde tellijad

koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal: 

  • Kõrgharidus 
  • Turvatehnik, tase 5 või kõrgem
  • vähemalt 5 aastat kogemust automaatsete tulekustutussüsteemide valdkonnas. 

Koolitaja: Ülo Kala-  ETEL tuleohutuse valdkonna ekspertgrupi liige; AS Eltron juhtatuse liige

Õpiväljundid:

·       Koolituse läbinu loetleb valdkonna töö tegemiseks vajalikke nõudeid.

Õppe maht:  6 ak.h

õppetöös ei ole iseseisvat tööd

Õppekeskkonna kirjeldus: auditoorne töö toimub ETEL koolituskeskuses, mis on varustatud grupi suurust arvestades vajaliku arvu laudade ja toolidega, tahvli ja projekteerimisvahenditega ning tehnikute spetsiifikast lähtuvate seadmetega.

Lõpetamise tingimused: Seminaril osalemine täies mahus.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: ETEL tõend seminari läbimise kohta.
 

Õpiväljund

Meetod

Maht tundides

  • seadusandlus     
  •  Tuleohutusautomaatika kustutus ja signalisatsioonisüsteemidele nõuded ja standardid.

Loeng/seminat

Loeng/seminar

1 ak.h

5.ak. h 

 

kokku

6 ak.h