Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada turvatööks vajalikke teadmisi ja oskusi ning taotleda Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvasüstemide tehnik, tase 4 infoseminar-praktikum
Infoseminar on mõeldud uutele ja juba töötavatele turvasüsteemide tehnikutele, kes soovivad tutvuda Turvasüsteemide tehnik, tase 4 üldiste pädevustega ning omandada teadmisi turvasüsteemide ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamisest ja hooldamisest.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 infoseminar

Infoseminar on suunatud eelkõige Turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 pädevuste nõuete tutvustamisele ja kutseeksamiks ettevalmistamisele. Samuti võivad osaleda kõik huvilised, kes tahavad saada uusi teadmisi turvasüsteemidest.

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Tulirelva kasutamise täienduskoolitus
Täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad omandada teadmisi erinevatest relvaseadusest tulenevatest nõuetest, erinevatest tulirelvadest ja ohutusreeglitest ning oskust käituda taktikalistes olukordades ja täpselt lasta.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Suhtlemine keerulistes olukordades turvavaldkonna töötajatele
Täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad arendada oma enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvajuht, tase 5 baasõpe
Koolitus on mõeldud turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele või tööd alustavatele inimestele, kes soovivad omandada turvajuhi baasteadmisi ja -oskusi ning taotleda Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa