Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada turvatööks vajalikke teadmisi ja oskusi ning taotleda Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja Turvasüstemide tehnik, tase 4 infoseminar-praktikum
Kursus on mõeldud uutele ja juba töötavatele turvasüsteemide paigaldajatele ja turvasüsteemide tehnikutele. Kursuse fookuses on Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 ja Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandardi alusel turvatehniku üldised pädevused, kohustuslikud kompetentsid ning lisaks valitavad kompetentsid häiresüsteemide, jälgimissüsteemide ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide osas.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 infoseminar
Infoseminar on suunatud eelkõige turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 pädevuste nõuete tutvustamisele ja kutseeksamiks ettevalmistamisele. Samuti võivad osaleda kõik huvilised, kes tahavad saada uusi teadmisi turvasüsteemidest: paigaldusjuhid, hooldusjuhid, objektijuhid, projektijuhid jm.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Tulirelva kasutamise täienduskoolitus
Täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad omandada teadmisi erinevatest relvaseadusest tulenevatest nõuetest, erinevatest tulirelvadest ja ohutusreeglitest ning oskust käituda taktikalistes olukordades ja täpselt lasta.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Suhtlemine keerulistes olukordades turvavaldkonna töötajatele
Täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad arendada oma enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvajuht, tase 5 baasõpe
Koolitus on mõeldud turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele või tööd alustavatele inimestele, kes soovivad omandada turvajuhi baasteadmisi ja -oskusi ning taotleda Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa