Turvatöötaja, tase 3 põhiõpe

Koolitus on mõeldud uutele ja juba tööd alustanud turvatöötajatele, kes soovivad omandada turvatööks vajalikke teadmisi ja oskusi ning taotleda Turvatöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 KUTSEEKSAMIKS ETTEVALMISTAV KOOLITUS (valitavad kompetentsid Häireseadmestik, Jälgimisseadmestik, Tulekahjusignalisatsioonisüsteem)

Koolitus on mõeldud nendele, kes on omandanud keskhariduse või on saanud sellele vastava ettevalmistuse, ning kes soovivad Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse (valitavad kompetentsid Häireseadmestik, Jälgimisseadmestik, Tulekahjusignalisatsioonisüsteem) taotleda ja kutseeksamiks ette valmistuda. 

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 infoseminar
Infoseminar on suunatud eelkõige turvasüsteemide vastutava spetsialisti, tase 5 ja turvasüsteemide projekteerija, tase 6 pädevuste nõuete tutvustamisele ja kutseeksamiks ettevalmistamisele. Samuti võivad osaleda kõik huvilised, kes tahavad saada uusi teadmisi turvasüsteemidest: paigaldusjuhid, hooldusjuhid, objektijuhid, projektijuhid jm.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Tulirelva kasutamise täienduskoolitus
Täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad omandada teadmisi erinevatest relvaseadusest tulenevatest nõuetest, erinevatest tulirelvadest ja ohutusreeglitest ning oskust käituda taktikalistes olukordades ja täpselt lasta.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Suhtlemine keerulistes olukordades turvavaldkonna töötajatele
Täienduskoolitus on suunatud turvavaldkonnas töötavatele ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele, kes soovivad arendada oma enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvajuht, tase 5 baasõpe
Koolitus on mõeldud turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajatele või tööd alustavatele inimestele, kes soovivad omandada turvajuhi baasteadmisi ja -oskusi ning taotleda Turvajuht, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutseeksamiks ettevalmistav koolitus

Koolitus on mõeldud isikutele, kes on omandanud põhihariduse või on saanud sellele vastava ettevalmistuse, ning kes soovivad Turvasüsteemide paigaldaja, tase 3 kutseeksamiks ette valmistuda.

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa