ETEL liikmelisuse nõue hangetel

Kas Eesti Turvaettevõtete Liidu liikmelisuse nõue lisamine hanke tingimustesse on põhjendatud?

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Minimaalse netokäibe nõue turvateenuste tegevusalal

Milline oleks minimaalne mõistlik ja ühtlasi ka teenuse osutamise võimekust näitav netokäibe nõue aastas turvateenuste tegevusalal ja ka valveteenuse liikide lõikes?

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Kvaliteedi ja võimekuse näitajad hangetel

Milliseid kvaliteedi ja teenuse osutamise võimekust näitavaid kriteeriume soovitab ETEL hankijatel kasutada?

Tegevusvaldkonnad
Loe lisa
Kutsetunnistuse olemasolu omanikujärelevalvel
Mis kutsetunnistus peab olema omanikujärelevalvel valvesüsteemide ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ehitamisel ning projekteerimisel?
Tegevusvaldkonnad
Loe lisa