Kvaliteedi ja võimekuse näitajad hangetel

Milliseid kvaliteedi ja teenuse osutamise võimekust näitavaid kriteeriume soovitab ETEL hankijatel kasutada?

 • ETEL soovitatavad nõuded turvapatrullile
 • Kui ettevõtja keskmine töötasu on alla riikliku miinimumi, siis on suure tõenäosusega tegemist maksudest kõrvalehoidmisega, mis ei ole jätkusuutlik. MTA andmetest tööjõumaksude tagasi arvestamise töötasuks saab sellist hinnangut anda. Vt. siit: https://www.emta.ee/et/kontaktid-ja-ametist/maksulaekumine-statistika/tasutud-maksud
 • Olemasolev kvaliteedijuhtimise sertifikaat ISO 9001, mis tähendab ka regulaarset auditeerimist
 • Keskkonnajuhtimise sertifikaadi ISO 14001 olemasolu
 • Taasesitamise võimalusega elektrooniliste ringkäigukontrolli-, sidekontrolli, sõidukite- ja turvatöötajate jälgimise süsteemide kasutamine
 • Ettenägematute ja suurte juhtimiskeskuse töötõrgete operatiivseks lahendamiseks reservjuhtimiskeskuse olemasolu – kiiresti töösse rakendatav, põhijuhtimiskeskusega sama funktsionaalsus ja töövõime
 • Kuna turvatöötaja töötasu määrab peamiselt töötulemuse, siis on soovitatav hinnata planeeritavat makstavat töötasu ja seada sellest kinnipidamise regulaarne kontroll hankija poolt hanketingimuseks
 • Hinnata saab iseteeninduse olemasolu ja funktsionaalsust
 • Nõuda saab vähimat turvapatrullide arvu ja näiteks kiirust evakuatsiooni puhul
 • Majandusnäitajad: tegevus-, varade rentaablus, tulukus jm näitajad, mis kirjeldavad ettevõtja edukust, usaldusväärsust ning tulevikukindlust
 • Hinnata võib turvapatrullide arvu piirkonnas (rohkem patrulle = rohkem punkte, arvu peab tõendama/kontrollima – GPS jäljed juhtimiskeskuse kaardirakendusel, testhäirete läbiviimine jms.)