Minimaalse netokäibe nõue turvateenuste tegevusalal

Milline oleks minimaalne mõistlik ja ühtlasi ka teenuse osutamise võimekust näitav netokäibe nõue aastas turvateenuste tegevusalal ja ka valveteenuse liikide lõikes?

Hangetel võib kvalifitseerumise nõudena välja tuua minimaalse käibe nõude. Seda tingimust kasutatakse tavaliselt siis, kui peetakse oluliseks eelneva referentsi ning objekti käivitamiseks piisava ressursi tagamise võimet. 

Käive näitab, kui palju on ettevõtjal ressurssi n.ö kohe uut tööd juurde võtta või kas tal on üldse võimet pakutavat mahtu reaalselt tagama hakata. Kui ettevõtja mehitatud valve käive on 100 000 eurot aastas, siis tal on ametis keskmiselt aasta läbi ca. 6-10 turvatöötajat. Sõltub mõistagi keskmisest tunnihinnast ja turvatöötajate töökoormusest. Miljonilise aastakäibe juures siis töötajaid ca 10x rohkem. Ühe 24/7 tööposti katmiseks on tarvis 4-5 turvatöötajat. 3 töötajat suudavad tagada töö teostamist ajutiselt, 4 töötajat tagab miinimumi ja 5 töötajaga suudetakse tagada paindlik pikaajaline teenus. Näiteks kuuajalise etteteatamisega võtta vastu üks 24/7 mehitatud tööpost, peaks olemasoleva meeskonna suurus olema vähemalt 20 inimest. Siis on käivitamisel tekkivad ületunnid võimalik kuni uue personali tööle värbamiseni ning välja õpetamiseni nö üle elada. Seega ühe uue mehitatud valve 24/7 tööposti sujuvaks ülevõtmiseks peaks hankel kandideeriva ettevõtja mehitatud teenuste käive olla vähemalt 200 000 eurot aastas. Pöörame siinjuures tähelepanu, et ETELile teadaolevalt tegutseb Eestis vähemalt 22 tegevusluba omavat turvaettevõtet, kellel 2018. aasta kõigi tegevuse kogukäive oli alla 100 000 euro, 13 ettevõtet aastakäibega 100 000 kuni 200 000 ja 16 ettevõtet aastakäibega 200 000 kuni 1 000 000 eurot. 24 turvaettevõtjat on käibega üle 1milj euro ja see näitab ka nende suutlikust pakutavaid suuremahulisi töid reaalselt teostada. 

Tehnilises valves maksab autoga üheliikmelise 24/7 turvapatrulli ülevalpidamine ca. 60 000 - 85 000 eurot aastas. Kulu sõltub piirkonnast. Jätkusuutlik on tehnilise valve teenuse osutamine kui ettevõtja vastav käive on ühes vajalikus piirkonnas vähemalt nimetatud suurusjärgu käibega kaetud. Asukohana saab käsitleda ühte väikelinna, ühte valda või linnaosa suuremas linnas.

See käibe eeldus kehtib traditsioonilise turvapatrulli kohta. See ei kehti jalgsi- või osalise tööajaga (vähem kui 24/7) turvapatrulli, samuti nö jagamismajandusel põhineva turvapatrulli kohta.