Kutsetunnistuse olemasolu omanikujärelevalvel

Mis kutsetunnistus peab olema omanikujärelevalvel valvesüsteemide ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ehitamisel ning projekteerimisel?

Küsimus: Mis kutsetunnistus peab olema omanikujärelevalvel valvesüsteemide ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide ehitamisel?

Vastus: Kui valvesüsteemide all peetakse silmas valve- ja/või läbipääsusüsteeme (kutsestandardis termin Häireseadmestik) ning videovalvesüsteemi (kutsestandardis termin Jälgimisseadmestik), siis oleks vajalik kutsetunnistus järgmine:

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5, kompetentsidega:

  • Häireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine
  • Jälgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine
  • Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine

 

Küsimus: Mis kutsetunnistus peab olema omanikujärelevalvel valvesüsteemide ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimisel?

Vastus: Kui valvesüsteemide all peetakse silmas valve- ja/või läbipääsusüsteeme (kutsestandardis termin Häireseadmestik) ning videovalvesüsteemi (kutsestandardis termin Jälgimisseadmestik), siis oleks vajalik kutsetunnistus järgmine:

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6, kompetentsidega:

  • Häireseadmestiku projekteerimine
  • Jälgimisseadmestiku projekteerimine
  • Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimine