E-ÕPPEKURSUS TURVAJUHT, TASE 5 KUTSEEKSAMIKS VALMISTUMISEKS (ENNE 2004 TURVAJUHI KVALIFIKATSIOONI SAANUTELE)
koolitus
2023.09.27 10:00
Endla 16, Tallinn
Registreeri

Kas Sul on turvajuhi kvalifikatsioon, mis on omandatud enne aastat 2004 ja soovid taotleda Turvajuht, tase 5 kutset?
Kas soovid iseseisvalt e-õpikeskkonnas kutseeksamiks õppida, kuid samas konsulteerida turvavaldkonna eksperdiga?
Siis osale ETEL koolituskeskuse Turvajuht, tase 5 kutseeksami ettevalmistamiseks mõeldud e-õppes, mis on mõeldud neile valdkonna töötajatele, kes on turvajuhi kvalifikatsiooni omandanud enne aastat 2004. Õpinguid saad alustada juba septembris  ja osaleda eksamieelsel konsultatsioonil, kus käsitletatakse põhilisi Turvajuht, tase 5 kutseeksami teemasid ja vastatakse e-õppe käigus tekkinud küsimustele. Kogu e-õppe kestuse ajal on igal osalejal samuti võimalik lahendada kutseeksami teemadel põhinevat enesekontrollitesti.

NB! Selgitus enne 2004. aastat kvalifikatsiooni võrdlusest Turvajuht, tase 5 kutsega on toodud ETEL kutseandmise KKK lehel kvalifikatsioon/kkk/turvateenistuse-valdkonna-kvalifikatsioonitunnistused


Eksamieelne konsultatsioon: 27. september 2023 kell 10.00-12.00
Turvaplaani koostamise konsultatsioon: kuupäev täpsustamisel.

Konsultatsiooni toimumise asukoht: ETEL koolituskeskuse Tehnikute klass (I korrus), Endla 16, Tallinn

 

Koolituse hind:

Üks osaleja: 105 €

ETEL liige: 70 €

Hinnad ei sisalda kutseeksami tasu ja käibemaksu.

Arve saadetakse e-posti teel, maksetähtajaga 7 kalendripäeva.

Õppe maht:  35 ak.t., s.h. 5 ak.t. auditoorset tööd (sissejuhatavad loengud ja konsultatsioon) ja 30 ak.t. iseseisvat tööd (e-õpe).

Sihtgrupp: Turvavaldkonnas ja valve- ning kaitseülesannete täitmisega seotud turvaettevõtete ja/või sisevalveteenistuste töötajad, kellel on enne 2004. aastat omandatud turvajuhi kvalifikatsioon ja kes soovivad taotleda Turvajuht, tase 5 kutset või oma teadmisi täiendada.


Õppe eesmärk ja õpiväljundid: 

Õppe eesmärk on ette valmistuda Turvajuht, tase 5 kutseeksamiks. Õpingute lõpuks omab õppija turvajuhi baasteadmisi ja oskusi:

 • teab turvatöö sisu ja seotud mõisteid, õigusakte ja valveobjektiga seotud korda(sid);
 • tunneb erinevaid turvatöös vajalikke side- ja tehnilisi vahendeid;
 • tunneb tööohutusnõudeid, elektriohutusnõudeid, tuleohutusnõudeid, päästevahendite jm ohutusnõudeid;
 • teab, kuidas kasutada füüsilist jõudu, erivahendeid ja relvi vastavalt õigusaktidele;
 • tunneb ohuolukordade ennetamise ja lahendamise põhimõtteid;
 • tunneb esmaabi osutamise põhimõtteid;
 • teab turvatöötaja esmaõppe või täiendusõppe organiseerimise põhimõtteid;
 • oskab välja selgitada valveobjekti omadustest tulenevaid ohtusid ning koostada valveobjekti(-de) turvaplaani.

 

Õppe sisu ja läbitavad teemad: 

 • Turvatöötaja õigused ja kohustused
 • Turvatöö organiseerimine ja tehnoloogia
 • Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine
 • Isiku ajutine vabaduse piiramine
 • Valveobjekti valvamine ja kaitsmine
 • Korra tagamine üritustel
 • Raha ja väärtpaberite saatmine
 • Füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamine
 • Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes
 • Häire- ja valvesüsteemide ning tuleohutuspaigaldiste kasutamine
 • Esmaabi alused
 • Tuleohutus
 • Turvakonsultatsioon.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid: Kursuse lõpus esitab õppija enda koostatud turvaplaani ja sooritab kontrolltesti, mille õigesti vastatud küsimuste osakaal peab olema vähemalt 80%. Kursuse läbimise kohta väljastatakse tunnistus, kui turvaplaan on esitatud ja kursuse kontrollitest on sooritatud positiivsele tulemusele. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse isikule juhul, kui isik ei sooritanud kontrolltesti positiivsele tulemusele ja/või jättis esitamata turvaplaani.

 

Koolitajad:

Andre Lilleleht omab üle 25-aastast töö- ja koolituskogemust riigi- ja korrakaitseorganites ning erasektori turvavaldkonnas. Valdkondadeks on organisatsiooni juhtimine, õigusaktid, standardid, turvatöö organiseerimine, riskianalüüsi ja turvaplaani koostamine. Lisaks on Andre ETELi Turvateenistuse valdkonna kutsekomisjoni esimees.

 

Õpikeskkond:  Õppijad läbivad kursuse ETEL e-õpikeskkonnas. Sissejuhatavad loengud ja eksamieelne konsultatsioon toimuvad ETEL koolituskeskuse õppeklassis. Õppeklass on varustatud kõigi vajalike vahenditega õppe läbimiseks: projektor, magnettahvel, paber ja kirjutusvahendid.

 

Parkimine:

Parkimine kliendiparklas on 2 tundi tasuta. Registreeri auto fuajees e-parkimise automaadis!
Parkimine Kesklinna valveta parkimise tsoonis (T10) on tasuline E-R 7:00-19:00 ja L 8:00-15:00. Hindadega saab tutvuda siin: https://www.tallinn.ee/est/Tasuline-parkimine.  
Endla Ärimajast 100 m kaugusel (Luise tn 19, sissepääs Endla tänava kaudu) asub EuroPark tasuline parkla - 24 tundi - 8 €, mobiilne parkimine.
Luise 13 ja Koidu 30 tänavatel asuvad Barking parkimisalad – parkimine mobiiliäppiga 2.99 € / 24 t.

 

Loobumistingimused: Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel (koolitus@etel.ee). Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele. Lisainfo: http://www.etel.ee/spetsialistile/oppekorralduse-alused.

 


Lisainfo:
koolitus@etel.ee või telefonil +372 5647 6055

ETEL koolituskeskuse õppekorralduse alustega ja andmekaitsetingimustega saab tutvuda SIIN.


* koolitaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi


Vaata kaarti
Vajuta "Näita kaarti", et nõustuda Google'i privaatsuspoliitikaga ning näha kaarti.