ETEL 25. juubeliaasta Turvakonverents

„Ühiselt loome hoitud ja kaitstud elukeskkonda“
Aeg: 23. - 24.05.2018
Koht: Rahvusraamatukogu/Endla Ärimaja Tallinn

Andres Anvelt, Eesti Vabariigi siseminister 
Turvakonverentsi avamine

Raivo Küüt, Siseministeeriumi korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler
Siseturvalisuse arengukava 2015-2020 elluviimise hetkeseis ning väljakutsed uueks perioodiks 2020-2025. Turvaettevõtjate laiapindsem vajaduspõhine kaasamine riigi sisejulgeoleku tagamisel – kuidas ühiselt edasi liikuda?

Eimar Veldre, Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik
Hädavajalikud uuendused õigusruumis. Uue turvaseaduse koostamise hetkeseis ja sellest tulenevad tegevused lähiaastatel.

Julia Antonova, Eesti Alaline esindus EL juures, justiitsküsimuste nõunik
Õigus privaatsusele ja isikuandmete kaitse – kas uued takistused turvalisuse tagamisel? Andmekaitsereeglid Eestis ja EL-is – kes, mida ja millal peab tegema?

Garri Raagmaa, Regionaalplaneerimise dotsent Tartu Ülikooli Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetoolis
Eesti regionaalsed ja regionaalpoliitilised suundumused. Millises elukeskkonnas me suure tõenäosusega tulevikus elame ja kas regionaalsed erisused mõjutavad meie turvatundesse investeerimist?

Hannes Kont, Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler
Kattuvad võimalused turvaettevõtjate tegevuses laiapindse riigikaitse ja elanikkonnakaitse vaates. Kas riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandil on võimalik ümber mõtestada meie senist tööpraktikat?

Debatt – Turvalisuse trendid ja väljavaated ning väljakutsed kohalikul tasandil. Kohalike omavalitsuste territooriumil liiguvad lisaks politseipatrullidele ringi ka turvaettevõtete patrullautod. Iga omavalitsus on mõne turvaettevõtte klient. Samuti teevad turvatöötajad ja politseinikud omavahel koostööd, et õigusrikkujaid tabada. Siiski ei anna Eesti seadused turvatöötajatele õigust korrakaitsega tegelemiseks. Kas ja mida peaks õigusruumis muutma, et avalik sektor, erasektor ja ka vabatahtlikud saaksid veelgi tõhusamalt üheskoos Eestit turvalisemaks muuta?
Arutelu juhib Ilmar Raag ja osalevad Andres Anvelt siseminister, Urmas Reinsalu justiitsminister, Julia Antonova Eesti esindusest EL juures, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, professor Priit Suve Sisekaitseakadeemiast ja Priit Sarapuu turvaettevõttest AS G4S Eesti.