Tunnustatud turvalahendus 2012

Eesti Turvaettevõtete Liit avaldab iga-aastast tunnustust eelmise aasta parimatele turvalahendustele. Tunnustatakse ettevõtteid ja organisatsioone, kes on oluliselt panustanud oma vara ja inimeste turvalisuse tõstmisesse. Sellise tunnustuse osutamisega soovib Turvaettevõtete Liit tõsta esile innovatiivseid, tehniliselt ja korralduslikult keerukaid lahendusi turvavaldkonnas ja tunnustada kliente, kes vaatamata keerulisele majandusolukorrale turvalisusesse märkimisväärselt panustavad.
Konkursile esitatud lahendused esindasid erinevaid turvalisuse valdkondi, kuid kõiki neid sidusid märksõnad innovatiivsus ning kompleksne ja terviklik lähenemine.
Eesti Turvaettevõtete Liit tunnustas tiitliga Tunnustatud Turvalahendus 2012 nelja lahendust:
  • Tallinna Ühisgümnaasiumi E-õpilaspileti turvalahendus, lahenduse autor Valnes AS; 
  • Eesti Energia uue põlevkivielektrijaama esimese bloki intelligentne turvalahendus, tellija Alstom Estonia AS, lahenduse autor G4S Eesti AS; 
  • Kaitseministeeriumi hoone kompleksne turvalahendus, lahenduse autor G4S Eesti AS; 
  • Tartu vangla intelligentne videovalve turvalahendus, tellija Riigi Kinnisvara AS, lahenduse autor Eltron AS;