Traditsiooniliselt tunnustati ETEL üldkoosolekul eelmise aasta turvaturu parimaid

26.05.2021 Eesti Sõjamuuseumis toimunud ETEL üldkoosolekul kuulutati välja 2020. aasta parimad turvatöötajad ja turvatehnikud.
Turvateenuseid pakkuvatel ettevõtetel on võimalik igal kevadel esitada oma eeskujulike töötulemustega turvatöötajad ja turvatehnikud möödunud aasta parima töötaja tiitlile. Parimatest parimate valikul osalevad kõik ETEL liikmed ja koostööpartnerid ning tunnustus antakse traditsiooniliselt üle korralisel ETEL liikmete üldkoosolekul.

Aasta Turvatöötaja tunnustusele esitati seekord kolm parima töötaja nominenti - Raimond Laats (G4S Eesti), Rando Vaher (Forus Security) ja Maksim Bolotskii (Viking Security). Tihedas konkurentsis kogus kõige enam hääli Maksim Bolotskii Viking Securityst, kellele anti kindral Laidoneri saalis pidulikult üle Aasta Turvatöötaja 2020. tunnistus, ETEL teeneterist ja nimeline käekell.Aasta Turvatehniku nominentidena tõid turvaettevõtted välja Toomas Rajasaare (G4S Eesti); Artur Žiruni (Forus Turvateenused) ja Dmitri Griškovi (Viking Security). Aasta Turvatehniku tunnistus anti seekord üle G4S Eesti turvatehnikule Toomas Rajasaarele ning sellega ühte komplekti kuuluvalt ka ETEL teeneterist ning nimeline käekell.Soovime kõigile Eesti turvatöötajatele ja turvatehnikule edu ning vastupidavust nende igapäevases töös meie kõigi turvalise elukeskkonna hoidmise nimel.

Aasta Turvatöötaja Maksim Bolotskii peamised tööülesanded Järve Selveris on varguste ärahoidmine ja nende ennetamine, kliendi abistamine ja kogu turvameeskonna juhtimine. Igapäevaselt tuleb tegeleda operatiivselt objektiprobleemide lahendamisega ja leida uudseid lahendusi veelgi turvalisema keskkonna tekitamisel. Eelmisel aastal koostöös oma meeskonnaga näitas Maksim ka statistiliselt tugevaid numbreid. Ärahoitud õigusrikkumiste arv Järve Selveris oli 2020-aastal 723, mida on rohkem kui 2 edukat sekkumist ühes päevas. Kliendil aidati ära hoida kahju summas 12755,81 eurot. Detsembris toimus vahejuhtum, kus kaupluse külastajat tabas südamerike. Viking Security turvatöötaja Maksim reageeris kiiresti ja alustas elustamisega ning tegi seda kuni kiirabi saabumiseni. Kiire ja otsustav tegutsemine aitas päästa inimelu!

Aasta Turvatehnik Toomas Rajasaare aitab Eestit turvalisemaks muuta juba viimased 30 aastat. Tööd turvasüsteemide valdkonnas alustas ta ettevõttes Hedengren Eesti. 2016. aasta augustis liitus Toomas G4S Eesti meeskonnaga. Pidevalt oma oskusi arendades ja teadmisi täiendades on temast kasvanud kõrgelt hinnatud turvasüsteemide spetsialist. Ta on kolleegidele hinnatud eeskuju ja mentor, kelle juhendamisel on oma tehniku karjääri alustanud üle 50 tehniku. Lisaks uute tehnikute koolitamisele ja väljaõpetamisele aitab ta igapäevaselt ka kogenud turvatehnikuid – teeb neile täiendkoolitusi ja aitab vastuseid leida kõige keerulisematele probleemidele, mis jooksvalt toot käigus tekkida võivad. Oma igapäevases töös tegeleb ta keerukamate süsteemide hooldamise ja haldamisega. Olgu need siis suurte koolimajade automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid, hoonete automaatikad või näiteks läbipääsusüsteemid.