Selgusid 2018.aasta turvavaldkonna parimad

Eesti Turvaettevõtete Liit valis aasta turvatöötaja, turvatehniku ja turvalahenduse

ETEL liikmed ja koostööpartnerid valisid turvavaldkonna möödunud aasta parimad. Aasta turvatöötajaks pärjati G4S Eesti töötaja Marika Abner, kes on Jüri Gümnaasiumis turvatöötaja-administraator. Parimaks turvatehnikuks valiti Aleksandr Gobets Viking Security’st ja aasta turvalahenduseks kuulutati Tallinna Vangla integreeritud turvasüsteem, mille rajajaks on Optimus Systems.

ETEL valib koos oma lähemate koostööpartneritega siseministeeriumist, politsei- ja piirivalveametist ning päästeametist turvasektori parimaid igal aastal. „Nii turvatöötajatel, turvatehnikutel kui ka erinevatel turvalahendustel on väga suur roll selles, et me kõik tunneksime end siin Eestis turvaliselt ja oleksime kaitstud erinevate ohtude eest,“ ütles ETELi tegevjuht Andre Lilleleht. „Kõik, kes aitavad oma igapäevatöös inimeste turvatunnet hoida, väärivad tunnustust ja esiletoomist.“ Aasta turvatöötaja Marika Abner on Jüri Gümnaasiumi turvatöötaja-administraator olnud kümme aastat, mis on ligi pool tema turvatöö kogemusest. Selle aja jooksul on ta muutunud koolipere lahutamatuks osaks. Jüri Gümnaasium tunnustas G4S Eesti turvatöötajat Marikat mullu tiitliga Aasta Hariduse Sõber.

„Gümnaasiumi töökollektiiv peab Marikat sõbralikuks ja abivalmiks inimeseks. Kooliõpilaste sõnul on Marika järjekindel, aga õiglane, konkreetne, aga sõbralik turvatunde looja. Vaatamata turvatööst tulenevatele rangetele reeglitele oskab Marika luua positiivset õhkkonda. Oma hea suhtlemisoskuse ja sõbralikkusega on ta võitnud kogu koolipere poolehoiu ja aitab muuta Eestit turvalisemaks,“ iseloomustas G4S Eesti valvedivisjoni direkor Villu Õun aasta parimat turvatöötajat.

 Aasta Turvatehniku Aleksandr Gobets’i 2018.aasta tähtsaimateks töödeks võib nimetada Eesti Välisministeeriumi peahoone nõrkvoolusüsteemide paigaldustöid ning tegutsemist juhtivspetsialistina Raplamaa koolide võrgutööde ehitusel. Märkimist väärivad ka Tapa Sõjaväelinnaku ja Eesti Vabariigi Euroopa saatkondade nõrkvoolutööd.

Viking Security osaleb ETEL-i parimate valimisel juba neljandat aastat järjest. Alati on õnnestunud olla edukas vähemalt ühes kategoorias. Juhatuse liikme Tannar Tiitsari sõnul on ETEL-i tunnustus ettevõtte jaoks vägagi tähenduslik: „Antud tiitel on auväärt kogu ettevõtte mõistes. Eelkõige näitab see, et meil töötavad väga tublid inimesed, kelle suurepärane töö väärib esile tõstmist. Aleksander on töötanud meie ettevõttes juba 11 aastat. Pean oluliseks just seda, et töötajad arenevad ja liiguvad edasi koos meie ettevõttega“.

Aasta parimate valimisse suhtub Viking Security alati täie tõsidusega. Sellest on saanud põnev traditsioon, kus saab enda edusamme võrrelda teiste Eesti suurimate turvaettevõtetega. „Kindlasti on see kõigi ETEL-i liikmete ühine eesmärk, et tõsta aastast aastasse turvateenuse taset ja muuta Eesti üheskoos turvalisemaks“, lisas Tiitsar.

 

Tunnustatud Turvalahenduse aunimetuse pälvinud Tallinna Vanglat võib kindlasti pidada üheks kaasaegsemaks vanglaks meie piirkonnas. Teostatud tehniliste lahenduste maht on olnud muljetavaldavalt suures mahus, mis annab Eesti turvaettevõtetele väärtuslikku referentsi Euroopa Liidu mastaabis hangetel osalemiseks.

„Uude vanglasse on rajatud ainulaadne turvalahendus, kus kõik süsteemid töötavad omavahel integreerituna ja on hallatavad ühtselt kasutajaliideselt. Tarkvara loodi tihedas koostöös kliendiga ja kohandati kasutaja vajaduste järgi, võttes arvesse vangla tööspetsiifikat ja eripärasid. Tallinna vangla turvalahenduse puhul on nii maastaabi, keerukuse kui uuenduslikkuse tõttu tegemist unikaalse installatsiooniga, mille sarnast pole siiani Eestis kunagi tehtud,“ ütles Optimus Systems juhatuse liige Rein Mee.

 Täname ETEL poolt kõiki turuosalisi, valdkonna töötajaid ja koostööpartnereid hea turvaturu hoidmise eest.