ETEL liikmed ja koostööpartnerid valisid 2019. aasta parimad turvatöötajad

Aasta turvatöötajad on Marko Venno (USS Security Eesti) ja Dmitri Tšernõhh (G4S Eesti). Eesti Turvaettevõtete Liidu 05.06.2020 toimunud korralisel üldkoosolekul anti üle tunnustused möödunud aasta parimatele. Seekord oli tulemus turvateenuste valdkonnas mõnevõrra erakorraline, kuna avatud valimiste tulemusena otsustati tunnustada parimaks võrdse häältearvu saavutanud kahte turvatöötajat.
Aasta turvatöötaja valimine on ETEL liikmeskonna poolt ellu kutsutud tunnustamaks üksikisiku panust turvalise elukeskkonna loomisel, turvatöötaja ameti ühiskondlikku olulisust ning töötulemuste väärtustamist. Tunnustuse eesmärgid on tugevdada turvatöötaja kui ameti väärtust ja propageerida turvatöötaja kutset; informeerida laiemat üldsust turvatöötaja ameti olulisusest ühiskonnas ja selle panusest turvalise elukeskkonna loomisel ning toetada ETEL-i liikmeskonna turvatöötajate vahelise ühtsustunde hoidmist.

Traditsiooniliselt korraldatakse valimised enne ETEL korralist üldkoosolekut ning seekord esitati tunnustuse nominentideks neli parimatest parimat turvatöötajat:
  • G4S Eesti - Dmitri Tšernõhh
  • Securitas Eesti - Lauri Luberg
  • USS Security Eesti - Marko Venno
  • Viking Security - Sander Nurgamaa
Valimised osutusid väga tasavägiseks ning lõpptulemusena läks parima töötaja tunnustus jagamisele, sest nii Dmitri kui Marko saavutasid täpselt võrdse tulemuse. ETEL juhatuse poolt võeti seejärel vastu otsus anda erakorralisel aastal välja kaks parima turvatöötaja aunimetust, millega käib kaasas lisaks tunnistusele ETEL Teeneterist ning nimelise graveeringuga ETEL koolituskeskuse tahvelarvuti.

17 aastase turvatöö kogemusega Marko Venno on eelmisel aastal lahendanud mitu eluohtlikku olukorda oma valveobjektidel ja pea 10 aastat patrullteenistuses reageerinud Dmitri Tšernõhh päästis 2019. aastal muuhulgas tulekahjust kaks meest, kus mõlemad päästetud olid valmiva toidu pliidile jätnud ja ise magama jäänud. Mõlemad esikohale tulnud turvatöötajad on aktiivselt osalenud korrakaitses vabatahtliku abipolitseinikuna.

Parima Turvatöötaja tunnustust antakse ETEL poolt välja juba 2008. aastast.

G4S Eesti - Dmitri Tšernõhh
USS Security Eesti - Marko Venno