2015 aasta turvavaldkonna parimatele töötajatele antakse Turvakonverentsil üle Aasta Turvatöötaja ja Aasta Turvatehniku tiitlid

ETEL soovib tunnustada parimate valimisega valdkonna tavatöötajaid, kes panustavad juuretasandil turvalisusesse ja on turvaettevõtluse alustalad. Seoses liitu kuuluvate ettevõtete suure huviga tuua välja oma parimaid töötajaid ja laiapõhjalisema valiku tegemiseks eelmise aasta nominentide valikust, kaasati žüriisse lisaks ETELi enda otsustajatele liidu head koostööpartnerite esindajad – Siseministeerium, Päästeamet, Kindlustusseltside Liit, Naabrivalve ja Äripäev.
Aasta turvatöötajat valiti juba kaheksandat korda ja turvatehnikut kolmandat korda. Parimate valimisel domineerisid märksõnad - pühendumus, põhjalikkus, valmisolek panustada rohkem kui ametikohustused nõuavad, staažikas töötaja, õpihimu, kollektiivi hing.
 
Aasta Turvatöötajaks 2015 valiti Merilin Algma Viking Security AS-st.
Tallinna Kaubamajas turvalisust tagavat Merilini võib kõhklemata nimetada kaubandusturvalisuse tipp-professionaaliks. Muljetavaldav on ka tema tööstaaž – turvatöötaja kutsetunnistus on tal aastast 2006. Enam kui 220 õiguserikkujat avastanud ning kliendile rohkem kui 18 000 euro väärtuses kaupa tagasi toonud – need on ilmekad näitajad Kaubamaja turvameeskonna nurgakivi Merilini töösse pühendumisest. Merilin on eeskujuks kõikidele oma kolleegidele, aidates kujundada meeskonnas head kõrge motivatsiooniga tööõhkkonda.
 
Aasta Turvatehnikuks 2015 valiti Mark Pill Securitas Eesti AS-st. Aastast 2007 Ida-Virumaa Jõhvi osakonnas töötav Mark on piirkonna hinnatud tehnikaspetsialist – võrdselt tugev nii projekteerija, paigaldaja kui hooldajana. Kutsekvalifikatsiooniga tehnika tippspetsialistina on Securitas Eesti olulisemad tehnikapaigaldised Ida-Virumaal tema hoole all. Abivalmis kolleeg-mentor ning pühendunud pereisa - nii iseloomustavad teda teised. Korduvad klientide tunnustused kvaliteetse töö ning meeldiva klienditeeninduse eest on tema töökarjääri lahutamatu osa.
 
Lisaks tiitlile antakse täna toimuval Turvakonverentsil parimatele üle hinnaline meene ja Turvaettevõtete Liidu Teeneterist.