2014 Aasta Turvatöötaja tuleb Märjamaalt ja Aasta Turvatehnik Saaremaalt

Turvaettevõtete Liit jätkab iga-aastast traditsiooni valides turvavaldkonna möödunud aasta parimaid – Aasta Turvatöötajat ja Aasta Turvatehnikut.
Selle aasta valimine eristus esitatud turvatöötaja kandidaatide väga kõrge ja samas ühtlase taseme poolest ning parima turvatehniku nominentide rohkuse poolest.

Parima turvatöötaja valimiseks läks ETEL juhatusel vaja lisavooru, kus osalesid kaks võrdselt enim hääli saanud kandidaati.
Parimate valimisel domineerisid märksõnad - pühendumus, põhjalikkus, soov arendada ja ennast täiendada, valmisolek panustada rohkem kui ametikohustused nõuavad, staažikas töötaja, kollektiivi hing, koolitaja, mentor.
Nii nagu turvateenuseid ei osutata vaid pealinnas, oli nominente esitatud eri Eesti piirkondadest. Aasta turvatöötajaks valiti kaubandusobjektidel töötav Maire Rapp Märjamaalt ja Aasta Turvatehnikuks Timo Takkis Saaremaalt. Mõlemad läinud aasta parimad töötavad Securitas Eesti AS-s.

ETEL ettevõtete jaoks on oma töötajate, kui ettevõtte suurima vara tunnustamine väga oluline. Aasta Turvatöötaja ja Aasta Tehniku valis ETEL juhatus konkursile esitatud Turvaettevõtete Liitu kuuluvate ettevõtete parimatest parimate kandidaatide seast. ETELi liikmed annavad tööd ligemale 4500 turvatöötajale ning 400 tehnikule.

Parimate tunnustuste Turvaettevõtete Liidu Teeneteristi ja hinnalise meene pidulik üleandmine toimub 9. aprillil toimuval Turvakonverentsil.

Samas kuulutas Eesti Turvaettevõtete Liit välja juba neljateistkümnendat korda möödunud aasta parima turvalahenduse. Tihedas konkurentsis sai Tunnustatud Turvalahendus 2014 tiitli Transiidikeskus AS integreeritud turvalahendus.

Lahendi märksõnadeks on kaasaegsus, innovaatilisus ning kompleksne ja terviklik lähenemine. Lahend ei hõlma endas vaid klassikaliselt kvaliteetse turvatehnika ja mehitatud valve kooslust, vaid on täiendavaks osaks terminali töö opereerimiseks ning efektiivseks logistiliseks juhtimiseks.

Turvalahenduse planeerimine toimus Transiidikeskuse ja G4S Eesti tihedas koostöös, mis lõpptulemusena aitas täiustada ja organiseerida täiendavalt kliendi sisemisi protseduure.
Investeering turvalisusesse võimaldas mitte ainuüksi vähendada erinevaid turvariske, vaid läbi töö efektiivsema korraldamise ka olulist ressursside kokkuhoidu.

Eesti Turvaettevõtete Liit avaldab iga-aastast tunnustust eelmise aasta parimatele turvalahendustele. Tunnustatakse ettevõtteid, kes oluliselt panustavad oma vara ja inimeste turvalisuse tõstmisesse. Sellise tunnustuse osutamisega soovib Turvaettevõtete Liit tõsta esile innovaatilisi, tehniliselt ja korralduslikult keerukaid lahendusi turvavaldkonnas, aga eelkõige tunnustada kliente, kes vaatamata keerulisele majandusolukorrale panustavad märkimisväärselt turvalisusesse.