Vetelpäästes tuli juurde kõrgema taseme kutsestandard

Vetelpäästja kutsete hulka on lisandunud Vanemvetelpäästja, tase 4 kutse ja samuti sai uuendatud Vetelpäästja, tase 3 kutsestandard

Vanemvetelpäästja töö eesmärk on toetada, juhtida ja juhendada veeohutuse tagamist supluskohas või siseujulas. Töö sisuks on kehtestatud reeglite täitmise jälgimine, meeskonna juhtimine ja juhendamine, esmaabi andmine ning veest päästmise võimekuse tagamine.

Vanemvetelpäästja on meeskonna juht ja juhendaja, kes peab olema võimeline võtma vastu otsuseid iseseisvalt ning juhtima ja juhendama teiste meeskonna liikmete tööd.

Vajadus neljanda taseme kutsestandardi välja töötamise järele tekkis kolmanda taseme standardi uuendamise käigus. Nimelt nägi kutsestandardi uuendamise töörühm vajadust täiendada vetelpäästja töös vajalikke kompetentse nõuetega, mis ületasid kolmanda taseme spetsialisti kompetentsi piirid – nt meeskonna juhendamine ja juhtimine, kadunud inimeste otsingute korraldamine vees ja maismaal.

Kutsestandardi uuendamise töörühma kuulusid turvaettevõtete, vetelpääste seltsi, spaaliidu ja siseministeeriumi esindajad.

Vanemvetelpäästja kutse on tähtajaline, kutsestandardis on esitatud  kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel ja taastõendamisel.

Tutvu kutsestandarditega:

Vetelpäästja, tase 3

Vanemvetelpäästja, tase 4