Uuele siseturvalisuse arengukavale toetuv koostööleping Siseministeeriumiga

26. mail toimunud Eesti Turvaettevõtete Liidu üldkoosolekul uuendasid siseminister Kristjan Jaani ja Eesti Turvaettevõtete Liidu tegevjuht Andre Lilleleht oma allkirjadega Siseministeeriumi ja ETEL vahelise koostööleppe järgmiseks kümneks aastaks.
Leppe eesmärgiks on tugevdada riigi ja erasektori koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ning Eesti korrakaitse- ja päästepoliitika kujundamisel. Ühistegevuses lähtutakse Siseturvalisuse arengukava 2020-2030 üldeesmärgist - Eesti inimesed tunnevad, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loovad ühe turvalisima riigi Euroopas.
Siseminister tunnustas oma pöördumises ETEL üldkoosolekul osalejatele kõiki tublisid turvaettevõtete töötajaid, kes erikoeliste ülesannete täitmisel igapäevaselt turvalisemat keskkonda loovad. Eriti viimase aasta kontekstis, kus oleme elanud tavapäratus reaalsuses ning pidanud pidevalt kohanema uute olukordadega.
ETEL lepingulised koostööpartnerid on tänase seisuga Siseministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet, Töötukassa ja Punane Rist.