ETEL korraline üldkoosolek turvavaldkonna parimate väljakuulutamisega

Täna, 03.05.2017 kell 14.00 Eesti Sõjamuuseumis algaval ETEL korralisel üldkoosolekul, kuulutatakse välja Eesti turvavaldkonna 2016 aasta parimad töötajad ja lahendused.

Aasta Turvatöötaja valimine on ellu kutsutud tunnustamaks üksikisiku panust meie turvalise elukeskkonna loomisel, turvatöötaja ameti ühiskondlikku olulisust ning töötulemuste väärtustamist.

2016 aasta parima turvatöötaja nominentideks esitati:
1. Anne Taal Securitas Eesti ASist
2. Tambet Meier Viking Security ASist
3. Peeter Kutsar USS Security Eesti ASist
4. Anastassia Ivlijeva G4S Eesti ASist

Aasta Turvatehniku valimine on ellu kutsutud tunnustamaks ja väärtustamaks turvatehniku töötulemusi ja turvaseadmete olulisust turvalise ühiskonna kujunemisel.

2016 aasta parima turvatehniku nominentideks esitati:
1. Jarno Dikker Securitas Eesti ASist
2. Avo Aulis Viking Security ASist
3. Erkki Orupõld G4S Eesti ASist

Tunnustatud Turvalahendus on ellu kutsutud eesmärgiga tõsta esile ettevõtteid ja organisatsioone, kes on eelmisel kalendriaastal oluliselt panustanud oma tegevusriskide maandamisse ning ettevõtte/organisatsiooni vara ja inimeste turvalisuse tõstmisse.

2016 aasta tunnustatud turvalahenduse nominentideks esitati:

1. Eesti Rahva muuseumi turvalahendus.
Tellija Riigi Kinnisvara AS ja teostaja Optimus Systems AS.

2. Praamisadamate automaatne läbipääsu- ja liiklusjuhtimissüsteemi lahendus.
Tellija TS Laevad OÜ ja teostaja Hansab AS.

3. Võru maakonna maailiini ühistranspordi turvalahendus.
Tellija Hansa Bussiliinid AS ja teostaja Viking Security AS.

Esmakordselt antakse sellel aastal üle ETEL tunnustus "Hea Turvaturu Eeskuju" ühekordse teo eest, mis on oluliselt mõjutanud meie turvavaldkonna arengut positiivses suunas.

Parimatest parimad on täna pealelõunal juba selgunud.

Kasutaja Eesti Turvaettevtete Liit foto