Turvategevuse seaduse eelnõu on kooskõlastusringil

Siseministeerium on välja töötanud turvategevuse seaduse eelnõu, et tõsta turvateenuse kvaliteeti ja suurendada inimeste usaldust turvatöötajate vastu. Turvategevuse seaduse eelnõu on jõudnud viimasele  kooskõlastusringile.

ETEL liikmeskond on panustanud turvavaldkonna õigusruumi arendamisse üle kahe aastakümne ja oleme igati toetanud turvategevuse seaduse tasandil uuesti lahti mõtestamist.

2016 aastal tööd alustanud SiM vastav töögrupp lõpetas oma aktiivse tegevuse juba 2018 aasta alguses ja nüüd on eelnõu jõudnud viimasele ringile, kus aktiivne arutelu jätkub.

Selgelt on näha, et 2020. aasta kujuneb turvaettevõtete ja sisevalveteenistuste jaoks pöördeliseks. Eelmise aastatuhande lõpukümnendist pärinev teenuste osutamise baasvundament saab ühel või teisel moel tänase elukeskkonna tarbeks ümber kohandatud.

Eelnõu on kõigile tutvumiseks kättesaadav aadressil https://eelnoud.valitsus.ee/

Räägi kaasa! Sinu tagasiside on oodatud aadressile turvategevuseseadus@siseministeerium.ee