Turvakonverents 2018 "Ühiselt loome hoitud ja kaitstud elukeskkonda"

Tähistamaks Eesti Vabariigi 100. ja ETEL 25. juubeliaastat, korraldame traditsioonilise Turvakonverentsi seekord tavapärasest suuremas mahus ja laiemale sihtgrupile. Maailm meie ümber on järjest kiiremas muutumises ning vastastikune mõistmine ja koostöövõime on muutunud täna üheks olulisemaks teguriks nii majandustegevuses, kui ka ühiskonna jätkusuutlikus toimimises tervikuna.  
Turvalisus on üks meie põhivajadusi, mis tagab täisväärtusliku elu ning loob väärtust suhetes ümbritsevaga. Seda tõdemust on Eesti Turvaettevõtete Liit hoidnud oma kodulehe avalehel peamise oma liikmeid ühendava sõnumina. Seda juba veerand sajandit, sest just 1993 aastal tulid kokku esimesed 11 ettevõtjat, kes kirjutasid alla ühishuve esindava erialaliidu asutamislepingule.

Ainult ühiselt suudame luua hoitud ja kaitstud elukeskkonda ja me ei saa kõrvale vaadata kohaliku kogukondliku tasandi järjest suurenevast osast selles. Kui taasiseseisvumisel loobus Eesti Vabariik kiiresti turvalisuse tagamise monopoli rollist ja tekkisid esimesed turvaettevõtjad, siis andis tooni jõuline kuvand turvamehest, kelle taust pärines reeglina kokkutõmbuvast riiklikust jõustruktuurist. Täna oleme olukorras, kus erasektori suurem kaasamine korrakaitseliste tegevuste toetamiseks on takerdunud õigusruumi arengusse – ootame uut Turvaseadust, mis vastaks rohkem uue keskkonna vajadustele.

Tänasel päeval on turvalise elukeskkonna loomine äritegevusena selgelt seotud teenuse pakkumisega seal, kus on inimesed, kes selliseid teenuseid vajavad. Järjest enam on kandev roll turvalise elukeskkonna loomisel, selleks sisendi andmisel ja vajadusel järelevalve teostamisel kohaliku omavalituse töötasandil. Kas me oleme selliseks põhimõtteliseks muutuseks riigireformi vaates valmis? Konverentsi arutelupaneelis ja töötubades keskendume muuhulgas maakondlike turvalisuse nõukogude väljakutsetele, mida selline muutus kaasa toob.  

Meid kõiki puudutavad globaalsed muudatused elukeskkonnas. Rahvastiku vananemine ja ümberpaiknemine, nutiseadmed ja jagamismajandus, andmete ja privaatsuse kaitse,  kutsekvalifikatsiooni raamistik ja töötajatele vajalike pädevuste andmine – lisaks ettekannetele on töötubade käigus võimalik konverentsil osalejatel nendel teemadel ise kaasa rääkida.

Nagu igal aastal avaldame konverentsi käigus vastvalminud turvaturu analüüsi ja tunnustame parimaid valdkonna töötajaid ning eeskujulikke turvalahendusi.

Info konverentsil esinejate ja töötubade sisu kohta on leitav aadressilt www.turvakonverents.ee ning ETEL kodulehe kalendrivaatest. Vastavalt ETEL juhatuse otsusele on Turvakonverentsi osalustasu võimalikult soodsaks, et oleks võimalik konverentsi esinejaid kuulama kaasata suuremat hulka valve-, kaitse- ja ohutustegevuse ning turvasüsteemide valdkonnas tegutsevaid töötajaid.

Kohtumiseni Eesti Turvaettevõtete Liidu 25. juubeliaasta Turvakonverentsil 23-24.05.2018!