Turvaettevõtted soovivad patrullidele ühissõidukiraja kasutusõigust

Eesti Turvaettevõtete Liit (ETEL) tegi riigikogule ette­paneku muuta liiklusseadust nii, et see lubaks turvafirmade patrullautodel kasutada välja­kutsetele reageerimisel ühis-sõidukirada.
Turvaettevõtete liidu hinnan­gul valitseb Tallinna liikluses praegu olukord, kus turvaette­võtete! on kiirete väljakutsete teenindamine muutumas väga keerukaks, kuna patrullautod jäävad ummikusse toppama ning halvemal juhul võib see kasvatada ka kuritegevust. Olukorra paran­damiseks on liidu hinnangul vajalik patrullautode lubamine häirele reageerimisel ühissõi­dukite rajale. Tänase 'seaduse kohaselt on turvafirmade pat­rullautod tavaliiklejad.
Таllinna linnavalitsuse soov ühistranspordile täiendavad eeliseid anda on mõistetav, kuid muudatuste tegemisel tuleb ar­vestada piltlikult öeldes kõigi ühendatud anumatega. Ühest küljest tahame, et häire korral oleks turvafirma kohal mõne minutiga. Teisest küljest on see tavaliiklejana liikluseeskirju järgides muutu­mas peaaegu võimatuks. Juba täna on Tallinn enamuse ajast väga raskesti läbitav ning võib vaid ette kujutada, mis juhtub "septembris, hiil puhkused läbi ja algab ka uus õppeaasta." Olukorra parandamiseks pöördume riigikogu poole -muutke kehtivat liiklusseadust viisil, mis lubaks ka turvaette­võtete patrullautod kiireloomuliste tööülesannete täitmiseks ühistranspordiradadele. Inimeste heaolu sõltub mit­mest faktorist, millest turva­tunne on kindlasti üks tähtsa­maid. Seepärast peame väga oluliseks, et riigikogu kaaluks ettepanekut põhjalikult. Kui­das seda muudatust tehnili­selt korraldada, saab veel läbi mõelda, kuid oluline on, et häire korral oleks operatiivautode kõrval võimalus kiiresti kohale jõuda ka turvafirmade patrullautodel.