Turvaettevõtete Liit hoiatab - vali kes valvab!

Eesti Turvaettevõtete Liit juhib tarbijate tähelepanu, et on sagenenud juhtumid, kus klientidele pakutakse turvateenuseid ettevõtete poolt, kellel puudub selleks Politsei-ja Piirivalveameti poolt väljastatud tegevusluba.
On toimunud otsesid pettuseid, nagu näiteks 1Koduvalve firmana esinenud isikute tegevus, kus on sõlmitud leping süsteemi paigaldamiseks, mille eesmärgiks oli ettemaksu väljapetmine ja teadlikult teenuse mitte osutamine.
Eesti Turvaettevõtete Liidu soovitus inimestele, kes vajavad teenuseid oma turvalisuse tagamiseks, on esmaselt kontrollida, kas teenust pakkuv ettevõte omab Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud tegevusluba. Tegevusloa olemasolu on võimalik kontrollida Turvaettevõtete Liidu kodulehtedelt www.security.ee . Kindlasti soovitame küsida konkureerivaid pakkumisi tuntud kaubamärkidega ettevõtetelt, kes omavad teenuse pakkumiseks ressursse ja kogemust. Tegevusluba mitteomavate ettevõtete kasutamise korral on oht sattuda lihtsalt raha petmise ohvriks ja on risk, et teile pakutav ebaseaduslik teenus võib olla üks osa teie vara vastu suunatud ründe planeerimisest.