Töötukassa on loonud kvalifikatsiooni saamise toetamise teenuse töötavatele inimesetele 

Töötukassa on Tööta ja Õpi programmi raames välja töötanud uue töötust ennetava teenuse -  kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus  töötavale inimesele

1. maist 2017 alustas Töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumise raames kvalifikatsiooni saamise toetamise teenuse osutamist töötavale inimesele. Töötust ennetavad teenused on mõeldud töötajatele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu; samuti tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.

Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu – kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat, juhtimisõigust tõendav dokument. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel.

Täpsemalt teenusest: Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus

Lisateave: Natalia Ignatenko natalia.ignatenko@tootukassa.ee või 6142835.