Liitu kuulumine on kvaliteedi märk

Üha tihenevas konkurentsis turvaturul on saanud edukuse ja arengu märksõnaks kvaliteet.
Eesti Turvaettevõtete Liit ühendab ettevõtteid, kes oma ettevõtlusedu alustaladeks peavad kvaliteeti, heade turvamistavade järgimist ja maksukuulekat käitumist. ETEL liikmeskonda on lisandunud OÜ Eurex CS. Eurex CS-i näol on tegemist areneva ja ambitsioonika ettevõttega, kelle eesmärgiks on saada arvestatavaks partneriks ettevõtetele sularaha veol. ETEL tegevjuhi Kaupo Kuusiku sõnul on liidu liikmelisus Eesti turvaturul selgeks kvaliteedimärgiks, mille põhjal hinnata turvaettevõtte usaldusväärsust .