Täiendkoolitus - keeruliste inimestega suhtlemine

Koolitus võimaldab arendada enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides

Toimumisaeg: 16-17 aprill 
Toimumiskoht: Tallinn, Endla 16

Koolituse eesmärk on arendada osaleja enesejuhtimise oskusi rasketes suhtlemissituatsioonides. Koolituse läbinud oskavad kindlamini osaleda rasketes suhtlemissituatsioonides, raskete sõnumite edastamine ja vestluste läbiviimine ei põhjusta enam varasemat distressi, sõnumid edastatakse professionaalsemalt, selgemalt, paremini mõistetavalt ning säilib sisemine emotsionaalne tasakaal. Kahepäevane intensiivne seminar-treening koosneb auditoorsest tööst ja suhtlemispraktikumist, aktiivmeetoditena kasutame individuaaltööd, avatud diskussioone, tööd paarides, rollimängu ja konfliktsituatsioonide läbimängimist.

Koolituse kestus:  16 h

Täiendav teave: http://www.etel.ee/kalender/keeruliste-inimestega-suhtlemine